- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

13e zo dh jaar A – Kopje koffie

13e zo dh jaar A – Kopje koffie? Echt/St.Joost, 28-6-2020

Als je in Limburg ergens op bezoek komt,
dan krijg je bijna altijd een kop koffie aangeboden.
Ik vind het wel erg prettig, dat wij onze gastvrijheid op die manier uitdrukken.
Niet alleen omdat ik een grote koffieleut ben,
maar ook omdat ons dit ritueel de tijd geeft,
om een gesprek goed op gang te brengen.

Wat mij bij de voorbereiding van deze preek duidelijk werd
– uiteraard ook onder het genot van een kop koffie –
was de enorme theologische dimensie die echte gastvrijheid inhoudt.
Gastvrijheid, zo concludeerde ik bij het lezen van het huidige evangelie,
is zelfs de basis van onze verlossing.

Jezus wordt door zijn hemelse Vader naar de mensen gezonden
en wat is het eerste wat van ons wordt gevraagd?
Hem te ontvangen, Hem bij ons toe te laten. Absolute gastvrijheid dus.

In de proloog van het Johannesevangelie staat het heel duidelijk:

“Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet.
Aan allen echter die Hem wél aanvaardden,
aan hen die in zijn Naam geloven,
gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden” (Joh.1,11-12).

In het evangelie van vandaag wordt dit beginsel,
dat wij gastvrijheid moeten beoefenen voor de Gezondene,
doorgetrokken naar de volgelingen van Gezondene, naar de gelovigen zelf.

De evangelist Matteüs noemt drie categorieën gelovigen:
• degene die officieel als woordvoerder van God optreedt,
hier aangeduid met de titel ‘profeet’,
• degene die door zijn goedheid al laat blijken dat hij of zij van God is
• en degene die misschien nog een kind is of anderszins bij de kleinen hoort,
maar die zich wel tot God bekent.

Luisteren wij nog een keer naar het bewuste stukje uit het evangelie,
nu in de eigentijdse vertaling van de Bijbel in Gewone Taal (Mt.10,40-42):

Daarom: leve de echte gastvrijheid!
En wat het water betreft:
Koud water was dan misschien in het Israël van toen iets bijzonders,
in Limburg mag het ook gerust koffie zijn. Amen.