- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

12e zo dh jaar A – Verkondigt het van de daken 

12e zo dh jaar A – Verkondigt het van de daken                Echt/St.Joost, 21-6-20

Vandaag zegt Jezus tot zijn leerlingen:

“Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht,
en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken” (Mt.10,27).

Wat kan ermee bedoeld zijn?

Nou, wij weten dat Jezus zijn leerlingen vaker apart nam
en hen thuis – bv. in het halfdonker van de woning van Petrus te Kafarnaüm –
nader uitleg gaf over zijn leer.

En wat het fluisteren betreft:
Is het zo onwaarschijnlijk dat Jezus zijn leerlingen weleens fluisterend
iets toevertrouwde dat op dat moment nog niet voor iedereen bedoeld was?

Waar het Jezus vooral om ging was dat de leerlingen zich te eigen maakten
wat Hij hun vertelde, dat ze Hem niet zo maar gingen napraten
zonder ook innerlijk te menen wat ze zeiden.

Dit geldt tot op de dag van vandaag.
Eerst moeten wij zelf in het donker van de avond of de vroege ochtend
zijn woorden in ons hart laten klinken,
eerst moeten wij zelf luisteren naar de fluisterende stem van ons geweten,
voordat wij naar buiten treden en anderen over het geloof spreken.

Maar dan mag ons niets weerhouden om naar buiten te treden.
Daarvoor zijn wij christenen, daartoe is iedereen geroepen.

Natuurlijk kan op verschillende manieren gebeuren,
al naargelang de mogelijkheden van een ieder.

Zo schreef al paus Johannes Paulus II n.a.v. de Wereldcommunicatiedag
in het jaar 2000:

Directe persoonlijke verkondiging
– waarbij de een zijn geloof in de verrezen Heer meedeelt aan een ander –
is van wezenlijk belang;
evenals andere manieren om het woord van God te verbreiden.

 Maar naast deze manieren moet de verkondiging ook gebeuren
in en via de media.
‘De kerk zou zich tegenover de Heer schuldig voelen,
als ze geen gebruik maakte van deze krachtige middelen.’

De invloed van de media in de huidige wereld kan nauwelijks worden overschat.
De komst van de informatiemaatschappij is een ware culturele revolutie,
die de media tot belangrijke plaats in onze moderne tijd maken
[letterlijk: ‘tot de eerste areopagus van de moderne tijd’ maken]
waar een voortdurende uitwisseling van feiten, ideeën en waarden plaatsvindt.

Door de media komen mensen in contact met andere mensen en gebeurtenissen,
en vormen zij zich een mening over de wereld waarin zij leven
– zelfs hun opvatting ten aanzien van de zin van het leven wordt erdoor gevormd.
Voor velen valt de ervaring van het leven in vergaande mate samen
met ervaring van de media.

De verkondiging van Christus moet van die ervaring deel uitmaken.

Of, zoals paus Paulus VI. schreef in toespeling op het evangelie van vandaag:

Door zich van de media te bedienen “verkondigt” de Kerk de boodschap …
“van de daken” (Mt. 10, 27) (vgl. Evangelii nuntiandi, nr.45)