In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

11e zo dh jaar C – De stroomdraad

11e zo dh jaar C – De stroomdraad                       Echt/St.Joost, 12-6-16

2 Sam.12,7-10+13  Boetvaardige koning David
Lc.7,36-50              Boetvaardige Zondares

(De pastoor heeft een stroomdraad meegebracht en een paar handschoenen)

Ik heb u iets meegebracht: een stroomdraad.
Dit einde van de draad is nog niet gestript,
de koperdraad is dus nog helemaal verborgen
onder het isolatiemateriaal.
Een vonk zou zo nooit kunnen overspringen,
stroom zou zo nooit kunnen stromen.

Het andere einde van deze stroomdraad is wel gestript,
de koperdraad ligt bloot.
Maar als ik nu deze isolerende handschoenen aandoe
en de koperdraad daarmee vasthoudt,
zal eveneens geen vonk overspringen,
zal eveneens geen stroom gaan stromen.

Misschien denkt u nu,
dat u in een schoolles zit of bij een opleiding voor elektriciens.
Maar dit voorbeeld komt van geen geringere dan van onze huidige paus.
(vgl. 1e meditatie voor de priesters op het Feest van het H.Hart 2016)

Jezus is gekomen, om vuur op aarde te brengen (vgl. Lc.12,49).
Dit vuur, dat weer andere vuren ontsteekt, is de barmhartigheid,
zo zegt de paus.

Maar als de vonk van de goddelijke barmhartigheid niet overspringt,
dan ligt het aan de kabel.

Wij zijn bv. zo beschaamd over onze zonden, over onze zwakheid,
dat wij ons binnenste niet willen openbaren
en aan de priester durven te belijden:
“Dit en dat heb ik gedaan”.
Onze schaamte is het isolatiemateriaal
waarmee wij ons voor God verbergen
en Hem belemmeren de vonk over te laten springen.

In onze westerse maatschappij doet zich echter eerder
een andere moeilijkheid voor. Die van de handschoen.
Met onze handschoen houden wij de koperdraad vast
en verhinderen zo dat een vonk over kan springen.

Wat is met die handschoen bedoeld?
Nou, een handschoen is een modeartikel.
Anderen bepalen voor een groot gedeelte wat mode is,
wat ‘men’ draagt of niet.

Op ons gedrag toegepast:
Wij denken vaak: als vele mensen iets doen,
kan het toch niet verkeerd zijn.
Ons gedrag oriënteert zich maar al te vaak op de mensen,
maar niet op wat God wil.

Gods barmhartigheid kan echter pas stromen,
als wij Hem daartoe de kans bieden,
als wij toegeven dat wij een zondaar zijn die Hem nodig heeft.

Een handschoen is ook een kledingstuk dat waardigheid uitdrukt.
Denken wij bv. aan chique dameshandschoenen
of handschoenen die deel uitmaken van een uniform.

Ook onze vermeende waardigheid zoals
“Ik doe toch niemand iets kwaad”  of “Ik gedraag mij toch netjes”
is maar al te vaak een hindernis
om Gods barmhartigheid te laten stromen.

Laten allen die van zichzelf denken niets verkeerds te doen
even in hun gedachten al die mensen opnoemen
die hen in hun leven pijn en verdriet hebben gedaan.
Daar zullen hun zeker wel personen te binnen schieten.

En vraag je nu vervolgens af:
Heb ik hun al vergeven, heb ik het in elk geval oprecht geprobeerd?
Heb ik al naar verzachtende omstandigheden gezocht
voor degene die mij pijn gedaan heeft?

Neen? Blijft er een aversie of zelfs een haatgevoel?
Nou, dan heb je al stof genoeg om te belijden.
Doe die geestelijke handschoen uit
die Gods vonk hindert om over te slaan
en laat zijn barmhartigheid stromen:
van Hem naar jou en van jou naar de ander.

Want Jezus zei:  “Vuur ben Ik op aarde komen brengen,
en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait!” (Lc.12,49).