In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

11e zo dh jaar B – Vele mosterdzaadjes ook vandaag

11e zo dh jaar B – Vele mosterdzaadjes ook vandaag   Echt/St.Joost, 13-6-21

Om te beginnen: het klopt wat wij zonet in het evangelie hebben gehoord.

Uit een piepklein mosterdzaadje kan inderdaad een struik ontstaan
die groter is dan alle tuingewassen. Ik heb een foto van zo’n struik gezien.[1]
Hij was meer dan 2 keer zo hoog en 6 keer zo breed
als de lengte van de man die ervoor stond.
Het gaat trouwens om het zaad van de zwarte mosterd (Brassica Nigra).

Wereldwijd gezien zijn er weliswaar nog kleinere zaden te vinden
zoals bv. het maanzaad, maar voor de toen bekende wereld
was het mosterdzaadje inderdaad het allerkleinste zaadje.

Na deze kleine opfrissing van onze biologische kennis
gaat het natuurlijk om de toepassing van de gelijkenis van het mosterdzaadje.

Het Rijk van God bestaat erin
dat wij mensen ondanks onze zwakheid de wil van God doen.
Want zo heeft Jezus het ons geleerd:
“Uw Rijk kome, Uw wil geschiede”.

Al die keren dat wij mensen daden van liefde en waarheid verrichten,
wordt een mosterdzaadje gezaaid van dat Rijk van God, het rijk van de liefde.
En het blijft groeien zonder dat wij dit groeiproces verder in handen hebben.

Beste mensen,
er worden gelukkig nog heel veel mosterdzaadjes gezaaid in onze tijd.
Wij moeten er alleen bewust op letten.

Ik zal u een aantal van die mosterdzaadjes opnoemen die ik zelf heb gezien.

B.v. het mosterdzaadje dat een jonge vrouw zaaide op het Urselinenplein.
Zij liep, in gedachten verzonken, langs onze stadsbekende zwerver Thijs
die daar op een bankje zat. Enkele meters verder draaide zij zich om,
liep naar hem terug en schonk hem zo maar een sigaartje.
Met een wederzijdse glimlach werd daar een mosterdzaadje geplant!

Of neem nou het gesprek dat ik met mijn kapster had, een moslima.
Vaak gaat het bij een kapper over koetjes en kalfjes,
maar omdat ik het niet erbij liet
en bewust inging op haar terloopse opmerking over haar gezondheid,
kwamen wij tot een veel dieper gesprek vol wederzijds respect en begrip.
Ook daar werd een mosterdzaadje gezaaid.

Een ander voorbeeld zijn onze communie- en vormselkinderen.
Uit het feit alleen dat ze geboeid luisteren en hele goede vragen stellen
blijkt al heel duidelijk hun interesse.

Daarbij mogen wij erbij niet vergeten,
dat het vandaag niet meer vanzelfsprekend is
dat kinderen hun Eerste H.Communie of hun Vormsel doen.
De bewuste keuze van hen en hun ouders zijn daarom ook mosterdzaadjes
die het Rijk van God laten groeien.

Weer een ander voorbeeld zijn de vele momenten
dat ons een persoon te binnen schiet
die wij lang niet meer gezien of gesproken hebben.

Dan is het belangrijk bij zo’n ingeving niet te lang te wachten
met een bezoekje of telefoontje.
Want alleen aan mosterdzaadjes denken, brengt niets.
Zij moeten gezaaid worden in de grond, zegt Jezus.

Of, zoals het de jonge, maar voor haar leeftijd heel wijze Anne Frank
in haar dagboek schreef:

Hoe heerlijk is het, dat niemand een minuut hoeft te wachten,
om ermee te beginnen de wereld langzaam te veranderen.

 

[1] https://www.bijbelsfundament.info/tekst-voor-tekst/gelijkenissen/5-het-mosterdzaadje