In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

11e zo dh jaar B – Van mosterdzaadje tot boom en terug

11e zo dh jaar B – Van mosterdzaadje tot boom en terug      
                                                                                 Echt/St.Joost, 17-6-18

 

De gelijkenis van het mosterdzaad – zo zeggen de exegeten –
is oorspronkelijk een zogenaamd contrastgelijkenis geweest.
Het moest antwoord geven op de verontrusting van de leerlingen.

Want het leek allemaal zo armzalig – dat Rijk van God,
dat Jezus verkondigde.
Hoeveel volgelingen had Jezus nou, waar bleven de grote getallen?

Daarom dus wilde Jezus zijn leerlingen met deze gelijkenis oproepen
tot vertrouwen en hoop.

In latere eeuwen echter kreeg de gelijkenis van het mosterdzaadje
bij vele toehoorders een andere functie.
Men lette veel minder op het armzalig mosterdzaadje
en veel meer op de grote boom die eruit gegroeid was.

In de theologie van de 19e eeuw bv. sprak men graag
over de Kerk als Gods Rijk op aarde en men beklemtoonde,
dat die zich al over de hele aarde uitgebreid had.
Kijk eens hoe groot de boom is en hoe veel vogels erin schuilen,
dacht men bijna triomfantelijk.

Wij staan tegenwoordig meestal weer aan de kant
van de vragenden en verontrusten zoals de eerste leerlingen.

Weliswaar staat die boom er nog, die uit het mosterdzaadje gegroeid is,
maar die komt bij ons herfstachtig vermoeid en ontbladerd over.

Maar moeten wij ons wel zo op die boom focussen?
Jezus legt het accent toch ook niet op de boom,
maar op het mosterdzaadje
dat hoop betekent in al zijn onaanzienlijkheid.

In werkelijkheid blijft de kerk altijd het mosterdzaadje
zegt de grote theoloog Hans Urs van Balthasar:

“Voor haar is het altijd Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren tegelijk”.

Misschien kan ons ook een taalkundige opmerking verder helpen:

Het Hebreeuwse woord malkut dat ten grondslag ligt aan het begrip “rijk”
is een woord van actie.

Het gaat niet om een op te richten “rijk”, iets wat statisch is,
maar het gaat om iets dat dynamisch is,
om Gods heerschappij over de wereld, hier en nu.

Wanneer Jezus spreekt over het Rijk van God,
over Gods heerschappij dus,
dan zegt Hij tegen ons:

God bestaat.
En: God is werkelijk God.
Dat wil zeggen: Hij houdt de touwtjes van de wereld in handen.

God handelt hier en nu.
Op dit moment manifesteert God zich op een niet eerder getoonde wijze
in de geschiedenis als de heer en meester ervan,
als de levende God.

Kun je dat niet geloven? Kun je het niet zien?

Kijk naar het mosterdzaadje.
Het is toch ook bijna ongelofelijk dat er zo’n grote boom
uit zo iets kleins kan voortkomen.

(vrij naar Paus Benedictus XVI, Alles heeft zijn tijd. Inspiratie voor elke dag,
Uitgeverij Kok, bij 1 mei en Paus Benedictus XVI , Jezus van Nazareth, deel 1,
Uitgeverij Lannoo, blz. 69-73)