In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

11e zo dh jaar B – Copernicaanse revolutie

11e zo dh jaar B – Copernicaanse wending        Echt/St.Joost, 14-6-15

Evangelie: Marcus 4, 26-34 De groei van het Rijk Gods

Eeuwenlang dachten de mensen dat de zon om de aarde heen draait.
Want dat is wat je ziet.
Pas in de 16e en 17e eeuw berekenden Copernicus, Galilei en Kepler
dat het andersom moest zijn.
Dit belangrijke moment in de geschiedenis werd
de Copernicaanse revolutie genoemd.

Niet wat je zag, was de werkelijkheid, maar juist dat wat je niet zag.

Maar stel, dat je in de eeuwen vóór deze omkering van inzichten
een volksstemming had laten houden,
had dan niet 99,9% van de mensen gezegd
dat de zon om de aarde draait?

Daaruit blijkt: ook wat door de meerderheid voor waar wordt gehouden,
hoeft daarom nog niet altijd waar te zijn.

De lezingen van dit weekend gaan ook over een werkelijkheid,
die heel anders is dan onze ogen waarnemen,
die heel anders is dan de meerderheid van de bevolking meent.

Wat wij zien, zijn kerken die leeglopen,
maar wat is de verborgen werkelijkheid
achter de in het oog springende fenomenen?

De verborgen werkelijkheid waarin wij geloven is die,
waarmee Jezus vandaag de groei van het Rijk Gods beschrijft:
Het zaad kiemt en schiet op, maar de boer weet niet hoe. (vgl.Mc.5,27b).

Opvallend in de gelijkenis is, hoezeer beklemtoond wordt
hoe klein het aandeel is van de boer
in de groeikracht en vruchtbaarheid van het zaad.
De belangrijkste taak van de boer is het zaaien,
op de rest van het leven van het plantje, de overgrote rest dus,
heeft hij geen invloed.
Zo moeten ook wij christenen het zaad van Gods woord blijven zaaien
door ons voorbeeld en door de verkondiging,
maar voor de rest moeten wij op God vertrouwen
zoals de boer vertrouwt op de natuur.

En vergeten wij niet:
de akker van Gods Rijk is een beetje groter dan ons kikkerlandje.
Er schieten al elders in de wereld heel wat krachtige planten
uit de grond.
Denken wij alleen al aan het grote aantal martelaren en geloofsbelijders.

De meerderheid van de bevolking meent verder,
dat het christelijke geloof zijn betekenis en invloed verloren heeft,
maar wat is de verborgen werkelijkheid erachter?

De verborgen werkelijkheid waarin wij geloven is die,
waarmee Jezus vandaag de betekenis en de invloed
van het Rijk Gods beschrijft:
“Het lijkt op een mosterdzaadje.
Wanneer dat gezaaid wordt in de grond,
is het wel het allerkleinste zaadje op aarde;
maar eenmaal gezaaid
schiet het op en het wordt groter dan alle tuingewassen” (Mc.5,31-32a)

Wie zegt dat Jezus de vergelijking met het mosterdzaadje bedoelde,
om voor het hele tijdsbestek van de wereldgeschiedenis
de ontwikkeling van het Rijk Gods te beschrijven?
Het kan net zo goed bedoeld zijn
om een steeds weer terugkerende fase van een nieuw begin te beschrijven.

Zo gezien zijn wij dus niet op weg naar betekenisloosheid,
maar op weg naar het mosterdzaadje
met zijn wonderlijke groeikracht voor een nieuw begin.

Om zo positief te kunnen blijven denken, moeten wij ons
net als de apostel Paulus in de lezing vandaag,
steeds opnieuw op Christus richten;
onze eigen, heel persoonlijke Copernicaanse wending uitvoeren naar Christus toe.

“Wij leven in geloof, wij zien Hem niet”. Dat weet immers ook Paulus.

Maar voor hem is het overduidelijk:
Niet wat je ziet, is de werkelijkheid, maar juist dat wat je niet ziet.
En deze werkelijkheid is zo groot, dat hij vol overtuiging eraan toevoegt:

“Maar wij houden goede moed en zouden liever uit het lichaam verhuizen
om onze intrek te nemen bij de Heer.
Daarom is onze enige eerzucht, hetzij thuis, hetzij in den vreemde,
Hem te behagen.
Want allen moeten wij voor Christus’ rechterstoel verschijnen,
opdat ieder het loon ontvangt voor wat hij in dit leven heeft gedaan,
goed of kwaad”(2 Kor.5,7-10)
.

Dan zal wel blijken dat dat, wat je nu nog niet ziet groter is dan wat je nu ziet
en dat daarom het christendom de grootste Copernicaanse revolutie bracht.