- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

12e zo dh jaar B – Naar de andere oever

12e zo dh jaar B – Naar de andere oever                Echt/St.Joost, 20-6-21

Mijn moeder lag de laatste weken van haar leven in een hospice.
Op haar kamer, direct tegenover haar bed,
hing een prachtige foto van een strand.
Tussen twee struiken door viel de blik van de kijker op het water
en werd dan automatisch in de richting van de tegenoverliggende oever getrokken.

Mijn moeder keek vaak naar deze foto.
Daarom heb ik de foto later van het hospice geleend
om aan de hand ervan haar uitvaartpreek te houden.

Wanneer Jezus in het huidige evangelie zeg:
“ Laten wij naar de andere oever varen”,
dan mogen wij naast de letterlijke betekenis van zijn woorden
zeker ook de overdrachtelijke betekenis erin beluisteren
die mijn moeder in genoemde foto zag.

Wij allen zijn al begonnen aan die grote oversteek
– of wij het willen of niet.
Vanaf de dag van onze geboorte is het onze bestemming
om ons op weg te begeven naar de andere oever van het leven.

Natuurlijk kunnen wij dit verdringen, kunnen wij doen
alsof er een meer kan bestaan zonder een tegenoverliggend oever.

Maar wanneer de stormen komen, zullen wij wel merken
dat wij al midden op het meer van het leven zijn.

De stormen in ons leven komen, wanneer dierbare mensen wegvallen,
wanneer wij problemen op het werk ondervinden
of in de opvoeding van de kinderen,
wanneer ziekte en slijtage hun intrede doen.

Die stormen komen er, vroeg of later.
En dan is het goed te weten dat Jezus mee in ons bootje is.
Maar Hij is er niet zo maar.
Hij grijpt niet automatisch in.
Hij schijnt zelfs te slapen en ons alleen te laten.

Maar Hij doet dit, opdat wij beseffen dat wij het echt niet zonder Hem kunnen.
Hij wil dat wij beseffen dat Hij, en alleen Hij, de Heer is over de gehele natuur,
ook over onze eigen vergankelijke natuur.

Natuurlijk, ook als we niet in Hem geloven,
zullen wij aan de andere oever komen.
Alleen weten wij dan niet wat ons te wachten staat.

Het evangelie van vandaag vervolgt namelijk met te vertellen
dat het bootje deze keer niet aan een liefelijke strand arriveerde,
maar in een goddeloze streek waar zich een man bevond
die verstrikt was in machten van het kwaad (De bezetene van Gerasa).

Alleen toen ook deze man zijn toevlucht nam tot de Heer van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is,
werd de oever ook voor hem een plaats van heil.

Misschien is het goed om vandaag gedurende de heilige Mis
Jezus weer opnieuw en heel nadrukkelijk in ons levensbootje te vragen.
Opdat wij in de stormen van het leven niet alleen zijn
en de goede oever bereiken.