Zondag 19-1 om 11.00 (!) uur: Edith Stein Mis in het kader van 75 jaar bevrijding Echt

Clusterbestuur

Laten wij het beeld van het lichaam nog een keer gebruiken,
maar nu in een iets andere toepassing.

Het CLUSTERBESTUUR lijkt een beetje op het koele hoofd op afstand,
dat de bestuurlijke zaken gaat regelen voor de 5 parochies samen.
Het clusterbestuur vervangt de vroegere, afzonderlijke kerkbesturen.
Het clusterbestuur is samengesteld uit telkens 2 vertegenwoordigers
van elk van de 5 parochies en de 2 pastores en een vergadervoorzitter.

In een jaarlijks wisselend moderatorschap nemen de 2 pastores
Rainer Kanke en Bert Mom de juridische eindverantwoordelijkheid op zich.

Het nieuwe kerkbestuur voor het hele cluster bestaat in principe
uit twee leden uit elke parochie, de twee pastoors en een onafhankelijke vicevoorzitter.
Een lid van elke parochie maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur (DB) dat de vergaderingen voorbereidt.
Het andere lid zit samen met het DB-lid in het Algemeen Bestuur, dat het besluitvormend orgaan is.
Uiteraard is er een goede communicatie met de lokale parochie­comités erg belangrijk.

Hieronder vindt u de samenstelling en functieverdeling van het clusterbestuur:

Vertegenwoordiger van: Naam Functie
H. Landricus te Echt Ger Zegers DB-lid  1e secretaris
H. Landricus te Echt Ferry Claessens AB-lid
O.L.Vrouw Moeder der H. Hoop
te Maria Hoop
Rijk  Daatselaar DB-lid
H. Judocus te St.Joost Jean Knols DB-lid
H. Judocus te St.Joost Harrie Linssen AB-lid
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Koningsbosch
Frank Ramacher DB-lid  2e secretaris
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Koningsbosch
Joseph Loete AB-lid
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Pey-Echt
Jack Grummer DB-lid 1e penning­meester
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Pey-Echt
Peter Peeters AB-lid
H. Landricus (en Pius X) te Echt Pastoor R.Kanke Moderator periode 1:
1-6-2015 t/m
31-12-2016
verder even jaren
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Pey-Echt
Pastoor B.Mom Moderator periode 2:
1-1-2017 t/m
31-12-17
verder oneven jaren
Dekenaal bestuur Jan Demandt Onafhankelijke vicevoorzitter