Diaken Beekens is verhuisd naar de Eghte, app 64, 6101 EX Echt. Tel 06-10296216 en verheugt zich over bezoek.

Vieringen

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE LANDRICUSKERK:

Elke zaterdag is er om 18.00 uur de vooravondmis van de zondag.

Elke 2e en 4e zaterdag van de maand zingt dan het dameskoor, op de andere zaterdagen is volkszang.

Elke zondag is er om 10.00 uur de Gregoriaanse hoogmis met het herenkoor.
Elke zondag is er ook vanaf het begin van de heilige Mis tot de voorbede een Kinderwoorddienst in een aparte ruimte. De kinderwoorddienst is bedoeld voor alle kinderen, dus ook voor gasten.
Bovengenoemd ritme op zaterdag resp. zondag wordt alleen af en toe doorbroken door gezinsmissen of missen met gastkoren. (Voor de actuele gegevens zie het weekoverzicht)

Op de weekdagen is er van dinsdag tot en met donderdag een avondmis om 19.00 uur en vrijdag een ochtendmis om 9.00 uur. (De ochtendmis op vrijdag kan vervallen als op die dag een uitvaart is).

Op donderdagavond is er aansluitend aan de avondmis tot 20.00 uur eucharistische aanbidding. Klik hier

In de Mariamaanden mei en oktober wordt er 20 minuten voorafgaand aan de avondmissen van dinsdag t/m donderdag het rozenhoedje gebeden.

Op de Eerste Vrijdag van de maand (of naar afspraak op een ander tijdstip) wordt er de ziekencommunie rond gebracht bij degenen die zich ervoor opgegeven hebben.


EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE KARMEL (Bovenstestraat 48) Elke weekdag is er bij de zusters Karmelitessen een ochtendmis om 8.15 uur en op zondag om 8.00 uur.


EUCHARISTIEVIERINGEN IN HET ZORGCENTRUM  DE  EGTHE Elke dinsdag is er om 9.30 uur en elke zaterdag om 17.30 uur een eucharistieviering in het zorgcentrum, op zaterdag met het ouderenkoor.


De viering van de Octaaf van Schilberg  in 2019 is van 7 t/m 15 september
in de tent bij de kapel van Schilberg.
Het programma wordt dit jaar georganiseerd door ons bestuurslid Mattie Schlangen

Zaterdag 7 september
De reguliere H.Missen in de Parochie H.Landricus & H. Edith Stein komen te vervallen!!!!

19.00 uur         Eucharistieviering met medewerking van het dameskoor H.Landricus
en “Veldeke  Kring Echt” met liederen, voordrachten en lezingen van gebeden  in het dialect.

Zondag 8 september
De reguliere H.Missen in de Parochie H.Landricus & H. Edith Stein komen te vervallen!!!!

 

9.30 uur           Processie vanaf de kapel naar de tent m.m.v.de Broederschappen                                   
H. Ambrosius, St Jozef & Barbara en de Carnavalsvereniging “De Aester”. 
De broederschappen vormen een erehaag en de carnavalsvereniging draagt
het Mariabeeldje van de kapel naar de tent.

10.00 uur         Hoogmis in de tent.
Met medewerking van het herenkoor H. Landricus en de Koninklijke Harmonie St. Caecilia.
De harmonie zal 20 minuten vóór 10 uur musiceren in de tent en vervolgens de H Mis opluisteren.

 

14.30 uur         Plechtig lof;
Met medewerking van het Trio AMAMI

Maandag 9 september

13.30 uur         H. Mis voor de jeugd van de Basisscholen De Violier, Angela. 

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen.

19.00 uur         H.Mis in de tent, geheel verzorgd door de Parochie H.Judocus, Sint Joost
                           met medewerking van het Dameskoor St. Joost.

 

Dinsdag 10 september

09.00 uur          H. Mis in de tent voor de vrouwenverenigingen en de senioren
                          Zang: Dameskoor H. Landricus;
                          met bijdragen van de Peyer Vrouwenbeweging
                          en de Vrouwenvereniging Elisabeth St.Joost.

13.30 uur         H. Mis voor de jeugd van de Basisscholen Patricius en Op de Slek.                    

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen.19.00 uur        

19.00 uur        Eucharistieviering in de tent, geheel verzorgd door de Molukse Gemeenschap.
 

 

Woensdag 11 september

 18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen.

19.00 uur         H. Mis in de tent, geheel verzorgd door de Parochie OLV Moeder der H.Hoop,
                           Maria Hoop opgeluisterd door het gemengd zangkoor Corde et Animo  

 

 

Donderdag 12 september

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen.

19.00 uur         Eucharistieviering in de tent geheel verzorgd door de parochie  
                          O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Koningsbosch, opgeluisterd door het
                           Gemengd Kerkelijk Zangkoor en het Fluit en trommelkorps St. Joseph

 

Vrijdag 13 september

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen.

19.00 uur         H. Mis ter ere van onze Heilige Zuster Edith Stein,
Hoofdcelebrant Pastoor R. Kanke
m.m.v. De Gewestelijke Zangvereniging “De Eght-galm”

 

Zaterdag 14 september

19.00 uur         H. Mis in de tent, geheel verzorgd door de Poolse Gemeenschap.

 

Zondag 15 september

11.00 uur        Eucharistieviering in de tent geheel verzorgd door de Parochie Onze Lieve Vrouw   
Onbevlekt Ontvangen, Pey- Echt met medewerking van het Kerkelijk Dames- en Herenzangkoor Pey
en de fanfare St Joseph Pey.

14.30 uur         Plechtige sluiting met Lof in de tent;

                        Met medewerking van het Dameskoor Pey.

 15.30 uur        Speciale zanghulde in de tent door de Zangvereniging “Vriendenkoor”

————————————————————————————————————————————–

 

Ook de viering in 2018 was overweldigend.

Onderstaand een korte impressie van het jaar 2017; een bijzonder geslaagde Octaaf.

Klik s.v.p op de foto

                                             

 

   

 

 

Onderstaand een korte impressie van het jaar 2016; ook deze keer weer bijzonder geslaagde Octaaf.
Klik s.v.p op de foto


IMG_1609            IMG_1608             IMG_1610            IMG_1616 IMG_1617  IMG_1622 IMG_1625 IMG_1626 IMG_1628             IMG_1630             IMG_1631            IMG_1632