Musica Caulita treedt na ruim 30 jaar weer op > Parochie St.Joost > Nieuws St.Joost  ***** Algemene vooraankondiging: Zegening van de graven met Allerzielen: Annahof 4-11 om 13.30 uur / Parochiekerkhof Landricus 4-11 aansluitend aan het lof van 15.00 uur / Parochiekerkhof Judocus 4-11 aansluitend aan de Allerzielenmis van 15.00 uur

Samen vieren

De vreugde van het evangelie vervult het hart
en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten.

Zo begon paus Franciscus een van zijn prachtige brieven.

Onze parochie wil een gemeenschap zijn van mensen
die deze vreugde ervaren, samen vieren in de kerk
en erbij stil blijven staan op momenten van bezinning en verdieping.

Deze innerlijke vreugde kan ook blijven voortbestaan
als ons tegenslag en leed overkomen.
Want zij is als een licht in het donker dat blijft,
wanneer wij beseffen dat wij ondanks alles oneindig bemind zijn.

Er is geen reden waarom iemand kan denken
dat deze uitnodiging niet voor hem of haar is,
omdat niemand uitgesloten is van de vreugde
die door de Heer is gebracht.

Opdat de vreugde van het evangelie geboren kan worden,
worden wij uitgenodigd ons open te stellen voor Jezus Christus
die ons toespreekt door zijn woord
en die zich in zijn liefdesoffer aan ons geeft.