Diaken Beekens is verhuisd naar de Eghte, app 64, 6101 EX Echt. Tel 06-10296216 en verheugt zich over bezoek.

Samen verder

Plechtige mis bij gelegenheid
van de wisseling van het moderatorschap
van pastoor Kanke naar pastoor Mom

 

Op 6 januari 2017 was er in Pey een plechtige H.Mis voor het hele parochiecluster Echt.
Vanwege Driekoningen werden de schutterskoningen van St.Joost, Slek en Hingen uitgenodigd om goud, wierook en mirre naar voren te brengen. En de vertegenwoordigers van de parochies legden gaven bij het kerstkind neer die voor hun eigen parochie karakteristiek waren. De koren van Koningsbosch, Pey en Echt zorgen samen met de volop meezingende kerkgangers voor de muzikale opluistering. Een geslaagde viering.