Bijbelavond: Tobias ontmoet de engel Rafaël. Geef je tijdig op bij r.kanke@home.nl Zie verder bij nieuws.

Samen geloven

Geloven is een levenslang proces, want God is zo groot dat wij Hem nooit helemaal kunnen vatten.
Maar geloven is ook om een andere reden een levenslang proces. Wij zelf groeien en krijgen nieuwe inzichten.
Daarom moet ons geloof met ons meegroeien, wil het een houvast voor ons kunnen blijven.

Onder de knop kindercatechese vind u enkele voorbeelden en ideeën over geloofsoverdracht,
onder de knop geloofsverdieping vind u lezingen en powerpointpresentaties ter verdieping.