Opstaptijden Kevelaer: Echt (bus 4) 8.10 uur Diepstraat / St.Joost (bus 1) 8.40 uur Judocuskerk

Nieuws St. Joost

Vibeke Gootzen uit Sint Joost nu jongste lid
van de Stichting 4 mei herdenking


Vibeke Gootzen uit Sint Joost is met maar 17 jaar het jongste lid van de Stichting 4 mei herdenking Echt-Susteren geworden. Vibeke had al eerder veel interesse voor geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder en heeft 5 jaar geleden het graf van een Amerikaanse soldaat in Margraten geadopteerd. Bij een reis naar Amerika heeft ze ook de familie van de gesneuvelde soldaat en zijn eveneens gesneuvelde broer kunnen ontmoeten. Vibeke hoorde ook bij de jongeren die mee waren naar Auschwitz en die bij de dodenherdenking van dit jaar een zelfgemaakte krans legden. 

 

Stichting “Jongeren ontmoeten Edith Stein Echt” 
met eigen krans aanwezig bij de Dodenherdenking

 

Tijdens de 4 mei herdenking 2018 was een grote delegatie jongeren van het Connect College aanwezig. 
Zij maken deel uit van de nieuwe stichting ‘Jongeren ontmoeten Edith Stein Echt’.
Deze stichting werd in 2017, het 75e sterfjaar van Edith Stein, opgericht met het doel,
de herinnering aan het onnoembare leed van zo vele onschuldige mensen levendig te houden
die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog slachtoffer werden van de nationaal-socialistische ideologie. 

In de personen van onze voormalige medeburgers de heilige Edith Stein en haar zus Rosa Stein uit Echt, de meisjes Annemarie en Elfriede Goldschmidt uit Koningsbosch, het echtpaar Meta en Max Voss en hun zoontje Bernd van 3 jaar oud uit Susteren, Fritz Mimetz uit Susteren en de zigeuner Heinrich Weiss uit Susteren kregen ze een concreet gezicht voor de jongeren van onze gemeente.

Verder is het de bedoeling van de stichting, dat de jongeren zich mettertijd verdiepen in de grote persoonlijkheid van Edith Stein, medepatrones van Europa en een vrouw die ook aan de mensen van onze tijd veel te zeggen heeft.

Voor de studiereis naar Auschwitz hadden vorig jaar 108 (!) jongeren van het Connect College een gemotiveerde aanvraag gedaan, maar helaas konden maar 15 jongeren mee. Deze werden bij de uitvoerige selectieprocedure ook gevraagd wat ze na de reis met hun ervaringen wilden doen. De aanwezigheid op de 4 mei-herdenking en het aanbieden van een zelfgemaakte krans is één van de vruchten van deze reis. Wij mogen als Echtenaren trots zijn op deze jongeren.  

 

De delegatie jongeren v.l.n.r.: Dian Schmeits, Maaike Lebesque, Siem Leenders, Stan Toonen, Ruben Schalleij (geknield), Lex Meuwissen (geknield), Kiara Everts, Tara Rademakers, Vibeke Gootzen (sinds 1 maand ook lid van de Stichting 4 mei herdenking) en de bestuursleden Jacques Hoorens en Frank de Vries.