Zondag 20-10 om 15.00 uur Oremus-viering in de Landricuskerk samen met bisschop Smeets en vele anderen. Iedereen van harte welkom!

Weekoverzicht

PAROCHIE  H. LANDRICUS
Contactadres:
Pastoor: R. Kanke, Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Telefoon: 0475- 481659
E-mail: r.kanke@home.nl
Website: www.ParochieEcht.nl
Facebook: Parochie Landricus

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

U vindt elke zondag de weekendpreek op onze website onder Preken  ( Jaar C)

 

Maandag 14-10 00:00 Intrede in de Karmel van Keulen van Edith Stein

op 14 oktober 1933.
Geen H.Mis   

Dinsdag 15-10 18:40 H. Teresa van Jezus, maagd en kerklerares

18.40 uur      Bidden van de rozenkrans.
19.00 uur     Avondmis     Jo Reijnen namens Ambrosius Broederschap

Woensdag 16-10 18:40 H. Hedwig, kloosterlinge

18.40 uur      Bidden van de rozenkrans.
19.00 uur     Avondmis     uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg

Donderdag 17-10 18:40 H. Ignatius van Antiochie, bisschop en martelaar

18.40 uur      Bidden van de rozenkrans.
19.00 uur     Avondmis     
aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur      
voor oude misintenties.

Vrijdag 18-10 09:00 H. Lucas, evangelist.

Geen H.Mis

Zaterdag 19-10 18:00 Avondmis negenentwintigste zondag door het jaar

Zang   Karin van de Wal   Muziek  Jos van Pol
uit dankbaarheid n.a.v. het 60 jarig huwelijk van het echtpaar
Meuwissen – Evers;
jrd. ouders Evers – van Kruchten en ouders Meuwissen – Beckers.
Gest.jrd Wiel Smeysters en dochter Ilse.

 

Zondag 20-10 10:00 Negen en twintigste zondag door het jaar

10.00  uur    Hoogmis met kinderwoorddienst    Zang   herenkoor H. Landricus
voor de parochie;
ouders Cuijpers – Cuijpers, dochters Truus, Mieke en Annie en
zonen Jan en Frans en schoonzoon Harrie Eussen;
Maria Jonk en Paul Beunen en familie.
Jrd. Tiny Wolters-Grispen.


15.00 uur   Oremusviering met bisschop Harrie Smeets
 m.m.v. alle priesters en diakens van het dekenaat,
samenzang van verschillende koren,
Stichting Jongeren ontmoeten Edith Stein,
Ambrosius Broederschap ( nav. hun 205 jarig bestaan ).

Maandag 21-10 00:00 HH. Ursula en gezellinnen, martelaren

Geen H.Mis

Dinsdag 22-10 18:40 H. Johannes Paulus II, paus

18.40 uur      Bidden van de rozenkrans.
19.00 uur     Avondmis     Peter Beunen namens Ambrosius Broederschap

Woensdag 23-10 18:40 H. Johannes van Capestrano, priester

18.40 uur      Bidden van de rozenkrans.
19.00 uur     Avondmis     gest. jrd. familie Paul Beunen en familie Jonk – Mintjens.

Donderdag 24-10 18:40 H. Antonius Maria Claret, bisschop

18.40 uur      Bidden van de rozenkrans.
19.00 uur     Avondmis    
aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur     
uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg

Vrijdag 25-10 09:00 Ochtendmis

Katharina Stieve.

 

Biechtgelegenheid

Iedere zaterdag om 15.00 uur is er gelegenheid tot biechten.


Opgeven van misintenties

Voor het opgeven van misintenties kunt U  terecht bij Diaken Beerkens, Diepstraat 5, tel. 481157 of   06 – 10296216


Parochiekantoor

Iedere dinsdagmorgen en iedere donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt U terecht op het parochiekantoor voor het afspreken van een huwelijk, misintenties enz.
Het parochiekantoor is gevestigd op de pastorie, Vrijthof 21.
Het parochiekantoor is ook per mail bereikbaar: parochiekantoor.echt@home.nl.
Voor sterfgevallen kunt U terecht bij Pastoor Kanke op de pastorie, Vrijthof 21, tel 481659.


Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met pastoor Kanke, tel. 481659. Voorafgaand aan het doopsel is er immers een keer per maand een gemeenschappelijk doopgesprek voor alle doopouders.
e- mail: r.kanke@home.nl

 

Themadag H. Edith Stein.

Deze themadag wordt gehouden op zaterdag 9 november 2019 van 14.00 uur tot 17.30 uur in
Zorgcentrum “De Egthe 1 te Echt.
Thema:  Herman Leo van Breda de redding van het Edmund Husserlarchief en Edith Stein
Inleider:  Toon Horsten
Thema:  Edith Stein als assistente van Edmund Husserl
Inleider :  Prof. Dr. Ilse Kerremans OCDS.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk welkom

Bij deelname, graag voor 5 november, een berichtje naar het secretariaat.

 

Rozenkransmaand.

In de oktobermaand wordt iedere weekdag het rozenhoedje gebeden, twintig minuten voor de aanvang van de avondmis. Wie een bloemetje bij het Mariabeeld voor bij het altaar wil neerzetten, is van harte welkom. Lege vazen staan achter het beeldje.

 

 

De Gebedsbeweging “Oremus”

Is een spiritueel initiatief voor de innerlijke vernieuwing van de kerk.
De priesters van het dekenaat Susteren willen een keer per maand samen komen voor een uur van gebed voor de innerlijke vernieuwing van de kerk.

De gebedsbijeenkomsten zijn gepland telkens op de laatste zondag van de maand om 15.00 uur in een van de kerken van het dekenaat. Een gebedsbijeenkomst bestaat uit eucharistische aanbidding en het rozenkransgebed met korte overwegingen, die door de priester ter plaatse worden voorbereid. Graag roepen ze de gelovigen van alle parochies op om met hen mee te bidden en daarvoor telkens naar een andere gastkerk te komen. De priesters willen zelf het goede voorbeeld geven en zullen zo veel mogelijk elke keer aanwezig zijn. De eerste bijeenkomst was op zondag 25-11 om 15.00 uur in de kerk van de H.Landricus te Echt


H.Edith Stein is nu officieel de tweede patroon van onze parochie geworden

Tijdens de pontificale Mis op zondag 25 juni had onze bisschop Mgr.Wiertz een bijzondere verrassing voor alle parochianen. Naar aanleiding van de 75e sterfdag van de heilige Edith Stein had hij namelijk – op aanvraag van het kerkbestuur en na goedvinden van de Congregatie voor de Eredienst – een decreet uitgevaardigd waarin de heilige Edith Stein officieel als 2e patroon aan onze parochie wordt toegevoegd. Daardoor wordt naast de verering van de eeuwenoude heilige Landricus ook de bijzondere betekenis van de heilige Edith Stein, patrones van Europa, nog eens onderstreept. De officiële naam van onze parochie luidt dus voortaan:
Parochie H.Landricus & H. Edith Stein.
(Voor alle duidelijkheid: het kerkgebouw blijft gewoon de Landricuskerk heten).

In dezelfde pontificale Mis reikte onze burgemeester Jos Hessels vanwege het 50-jarig jubileum van de Stichting Dr. Edith Stein Echt aan dezelfde stichting de zilveren erepenning van de gemeente Echt-Susteren uit, die door de voorzitter Mevr. Jen Stassen-Muyrers in ontvangst werd genomen.

  

 

Tarieven 2018

In het Parochiecluster Echt heeft men nog geen gezamenlijke tarieven vastgesteld. Wel heeft elke parochie de opdracht gekregen, de tarieven steeds meer aan te passen om uiteindelijk tot gezamenlijke tarieven te komen. Onze parochie gaat met ingang van 1 januari enkele tarieven verhogen, mede gebaseerd op het tarievenvoorstel 2016 Bisdom Roermond.

H.Mis door de week  / weekend 10 euro  / 20 euro
Begrafenismis 375 euro
Crematorium-priester (zonder andere kerkdienst) 300 euro
Huwelijksmis 375 euro
Gestichte dienst 10 jaar 230 euro
Gestichte dienst 20 jaar 450 euro

 

Urnenveld op het Landricuskerkhof

Graag maken wij u erop attent, dat het Landricuskerkhof beschikt over een mooi urnenveld. De bijzetting van de urn van uw dierbare combineert de twee voordelen van een uitvaart en een crematie. Enerzijds hebben de nabestaanden een plaats voor de rouwverwerking, anderzijds is een urnenveld geheel onderhoudsvrij.

 

Herinnering Kerkbijdrage.

Het kan zijn dat de kerkbijdrage dit jaar aan uw aandacht is ontgaan. Ook Uw bijdrage is belangrijk. U kunt uw bijdrage alsnog overmaken. Alvast bedankt!
Kerkbijdrage, misintenties en giften rek.nr.  NL90RABO0113142145
t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus Echt
 


Heilige Missen in het zorgcentrum “De Egthe”

Dinsdag                   15 okt.                09.30 uur          Heilige Mis   voor de wereldvrede
Zaterdag                 19 okt.               17.30 uur           Heilige Mis;  zang Ouderenkoor; voor de wereldvrede
Dinsdag                  22 okt.                09.30 uur          Heilige Mis    voor priesterroepingen