De nieuwe maandoverzichten van de belangrijkste parochieactiviteiten zijn klaar: zie Jaaroverzicht > mei en juni

Weekoverzicht

PAROCHIE  H. LANDRICUS
Contactadres:
Pastoor: R. Kanke, Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Telefoon: 0475- 481659
E-mail: r.kanke@home.nl
Website: www.ParochieEcht.nl
Facebook: Parochie Landricus

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

U vindt elke zondag de weekendpreek op onze website onder Preken  ( Jaar C)

 

Maandag 20-05 00:00 H. Bernardus van Siena, priester.

Geen H.Mis

Dinsdag 21-05 18:40 Avondmis met rozenkransgebed

18.40 uur   Bidden van de rozenkrans.     
19.00 uur  Avondmis    voor de parochie

Woensdag 22-05 18:40 H. Rita van Cascia, kloosterlinge.

18.40 uur    Bidden van de rozenkrans.     
19.00 uur  Avondmis        
uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg

Donderdag 23-05 18:40 Avondmis met rozenkransgebed

18.40 uur    Bidden van de rozenkrans.     
19.00 uur  Avondmis    
aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur
Johannes Stieve junior.

  

Vrijdag 24-05 09:00 Ochtendmis

voor oude misintenties

Zaterdag 25-05 18:00 Avondmis zesde zondag van Pasen

Zang dameskoor
Zeswekendienst Jeanne van Ingen – Loijens

Zondag 26-05 10:00 Zesde zondag van Pasen

10.00 uur   Hoogmis met kinderwoorddienst   
zang Herenkoor H. Landricus       
voor de parochie; 
Zeswekendienst Augustina Vrehen – Reiners
en 2e jrd. Harrij Vrehen;                         
gest. jrd. Paul Peter Konings en Maria Delsing;
Dre Reijnen.

15.00 uur        Gebedsbeweging Oremus.
Priesters van het dekenaat en lekengelovigen 
bidden 1 uur samen voor de innerlijke vernieuwing van de kerk.
Deze keer in de kerk van Nieuwstadt.

 

Maandag 27-05 00:00 Geen H. Mis
Dinsdag 28-05 18:40 Avondmis met Rozenkransgebed

18.40 uur    Bidden van de rozenkrans.     
19.00 uur  Avondmis    voor oude misintenties.

Woensdag 29-05 18:40 Avondmis met Rozenkransgebed.

18.40 uur    Bidden van de rozenkrans.     
19.00 uur   Vooravondmis    Hemelvaart               
zang  Volkszang
uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg

Donderdag 30-05 11:00 Hemelvaart van de Heer

Communiemis.  Muziek Harmonie St. Caecilia.
Paul Peter Konings en Maria Delsing,
Theodorus Delsing en Bernardina Welters en
zonen Henk en Rene en dochter Elly
Pastoor Alphons Delsing en Maria Delsing.

 

Vrijdag 31-05 09:00 Bezoek van de heilige maagd Maria aan Elisabeth

Ochtendmis    voor de parochie.

 

 

 

 

Biechtgelegenheid

Iedere zaterdag om 15.00 uur is er gelegenheid tot biechten.


Opgeven van misintenties

Voor het opgeven van misintenties kunt U  terecht bij Diaken Beerkens, Diepstraat 5, tel. 481157 of   06 – 10296216


Parochiekantoor

Iedere dinsdagmorgen en iedere donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt U terecht op het parochiekantoor voor het afspreken van een huwelijk, misintenties enz.
Het parochiekantoor is gevestigd op de pastorie, Vrijthof 21.
Het parochiekantoor is ook per mail bereikbaar: parochiekantoor.echt@home.nl.
Voor sterfgevallen kunt U terecht bij Pastoor Kanke op de pastorie, Vrijthof 21, tel 481659.


Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met pastoor Kanke, tel. 481659. Voorafgaand aan het doopsel is er immers een keer per maand een gemeenschappelijk doopgesprek voor alle doopouders.
e- mail: r.kanke@home.nl

 

Eerste H. Communie

Hemelvaartsdag  30 mei om 11.00 uur ontvangen 35 kinderen van onze parochie hun
Eerste H. Communie. De H. Mis wordt opgeluisterd door Koninklijke harmonie St. Caecilia.

Wij wensen alle communiecantjes en hun familie proficiat, een heel fijne viering
en een feestelijke en zonnige dag toe.

 

 

Bidden van de rozenkrans.

Tijdens de meimaand wordt  twintig minuten voor de aanvang van de avondmis de rozenkrans gebeden. Wie een bloemetje bij het Mariabeeld voor bij het altaar wil neerzetten, is van harte welkom. Lege vazen staan achter het beeldje.

 

Pelgrimsreis naar Paray-le-Monial voor 50-plussers

Van 10 t/m 15 juni 2019 organiseert de Gemeenschap Emmanuel een pelgrimsreis voor 50-plussers naar de bedevaartsplaats Paray-le-Monial in Midden-Frankrijk. Het worden dagen van verdieping en ontspanning. Iedere dag wordt er een  inleiding gegeven, o.a. over het vaderhart van God en over een hoopvolle toekomst. We vieren dagelijks de H.Mis en er is ook tijd voor ontmoeting, wandelingen en gezelligheid. Meer info: www.emmanuelnederland.nl of bel 077 38 28 249

 

De Gebedsbeweging “Oremus”
Is een spiritueel initiatief voor de innerlijke vernieuwing van de kerk.
De priesters van het dekenaat Susteren willen een keer per maand samen komen voor een uur van gebed voor de innerlijke vernieuwing van de kerk.

De gebedsbijeenkomsten zijn gepland telkens op de laatste zondag van de maand om 15.00 uur in een van de kerken van het dekenaat. Een gebedsbijeenkomst bestaat uit eucharistische aanbidding en het rozenkransgebed met korte over­wegingen, die door de priester ter plaatse worden voorbereid. Graag roepen ze de gelovigen van alle parochies op om met hen mee te bidden en daarvoor telkens naar een andere gastkerk te komen. De priesters willen zelf het goede voorbeeld geven en zullen zo veel mogelijk elke keer aanwezig zijn. De eerste bijeenkomst was op zondag 25-11 om 15.00 uur in de kerk van de H.Landricus te Echt


H.Edith Stein is nu officieel de tweede patroon van onze parochie geworden

Tijdens de pontificale Mis op zondag 25 juni had onze bisschop Mgr.Wiertz een bijzondere verrassing voor alle parochianen. Naar aanleiding van de 75e sterfdag van de heilige Edith Stein had hij namelijk – op aanvraag van het kerkbestuur en na goedvinden van de Congregatie voor de Eredienst – een decreet uitgevaardigd waarin de heilige Edith Stein officieel als 2e patroon aan onze parochie wordt toegevoegd. Daardoor wordt naast de verering van de eeuwenoude heilige Landricus ook de bijzondere betekenis van de heilige Edith Stein, patrones van Europa, nog eens onderstreept. De officiële naam van onze parochie luidt dus voortaan:
Parochie H.Landricus & H. Edith Stein.
(Voor alle duidelijkheid: het kerkgebouw blijft gewoon de Landricuskerk heten).

In dezelfde pontificale Mis reikte onze burgemeester Jos Hessels vanwege het 50-jarig jubileum van de Stichting Dr. Edith Stein Echt aan dezelfde stichting de zilveren erepenning van de gemeente Echt-Susteren uit, die door de voorzitter Mevr. Jen Stassen-Muyrers in ontvangst werd genomen.

  

 

Tarieven 2018

In het Parochiecluster Echt heeft men nog geen gezamenlijke tarieven vastgesteld. Wel heeft elke parochie de opdracht gekregen, de tarieven steeds meer aan te passen om uiteindelijk tot gezamenlijke tarieven te komen. Onze parochie gaat met ingang van 1 januari enkele tarieven verhogen, mede gebaseerd op het tarievenvoorstel 2016 Bisdom Roermond.

H.Mis door de week  / weekend 10 euro  / 20 euro
Begrafenismis 375 euro
Crematorium-priester (zonder andere kerkdienst) 300 euro
Huwelijksmis 375 euro
Gestichte dienst 10 jaar 230 euro
Gestichte dienst 20 jaar 450 euro

 

Urnenveld op het Landricuskerkhof

Graag maken wij u erop attent, dat het Landricuskerkhof beschikt over een mooi urnenveld. De bijzetting van de urn van uw dierbare combineert de twee voordelen van een uitvaart en een crematie. Enerzijds hebben de nabestaanden een plaats voor de rouwverwerking, anderzijds is een urnenveld geheel onderhoudsvrij.

 

Herinnering Kerkbijdrage.

Het kan zijn dat de kerkbijdrage dit jaar aan uw aandacht is ontgaan. Ook Uw bijdrage is belangrijk. U kunt uw bijdrage alsnog overmaken. Alvast bedankt!
Kerkbijdrage, misintenties en giften rek.nr.  NL90RABO0113142145
t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus Echt
 


Heilige Missen in het zorgcentrum “De Egthe”

 Dinsdag         21 mei               09.30 uur            Heilige Mis   voor de wereldvrede
Zaterdag         25 mei               17.30 uur            Heilige Mis;   zang Ouderenkoor
 Dinsdag         28 mei               09.30 uur          Heilige Mis    voor de wereldvrede                  
Woensdag     29 mei               17.30 uur            Heilige Mis   Vooravond Hemelvaart