3e zo van de Advent (16-12) om 19.00 uur in de Landricuskerk: Viering van Barmhartigheid (30 min, aansluitend biechtgelegenheid)

Weekoverzicht

PAROCHIE  H. LANDRICUS
Contactadres:
Pastoor: R. Kanke, Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Telefoon: 0475- 481659
E-mail: r.kanke@home.nl
Website: www.ParochieEcht.nl
Facebook: Parochie Landricus

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

U vindt elke zondag de weekendpreek op onze website onder Preken  ( Jaar C)

 

Maandag 10-12 19:00 Avondmis

Ambrosius Broederschap aansluitend jaarfeest. 
levende en overleden leden van de Ambrosius Broederschap

Dinsdag 11-12 19:00 H. Damasus I, paus.

Avondmis     Toos Housmans – van Halbeek

Woensdag 12-12 19:00 Avondmis

uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg.

 

Donderdag 13-12 19:00 H. Lucia, maagd en martelares

Avondmis    aansluitend  eucharistische aanbidding tot 20.00 uur.
Anna Kanke.

Vrijdag 14-12 09:00 H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar

Ochtendmis    voor oude misintenties

Zaterdag 15-12 18:00 Avondmis Derde zondag van de Advent

Avondmis      Zang  volkszang
overleden ouders Ruijters – Broen

Zondag 16-12 10:00 Derde zondag van de Advent. Zondag Gaudete

10.00 uur    Hoogmis        Zang   Herenkoor H. Landricus.
voor de parochie;
Zeswekendienst Corrie Bongaerts – Nizet;
gest. jrd. overleden echtgenoten Piet Aben en Maria Storken; 
mevr. Rutten.

19.00 uur    Viering van Barmhartigheid voor beide parochies (30 min).
Wij bereiden ons geestelijk voor op Kerstmis.

Maandag 17-12 00:00 Geen H.Mis
Dinsdag 18-12 19:00 Avondmis

uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg

Woensdag 19-12 19:00 Avondmis

Avondmis      voor priesters en priesterroepingen,
voor religieuzen en religieuze roepingen

Donderdag 20-12 19:00 Avondmis

aansluitend  eucharistische aanbidding tot 20.00 uur.
voor de parochie.

Vrijdag 21-12 18:30 Ochtendmis vervalt

09.00 uur   Ochtendmis    vervalt
18.30 uur   (afwijkend tijdstip)  Kerstviering Pergamijn

 

Biechtgelegenheid

Op de laatste 2 zaterdagen van de Advent vervalt de biechtgelegenheid om 15.00 uur vw. andere verplichtingen.
Graag verwijzen wij naar de Viering van Barmhartigheid op zondag 16-12 om 19.00 uur, waarna ook biechtgelegenheid is.


Opgeven van misintenties

Voor het opgeven van misintenties kunt U  terecht bij Diaken Beerkens, Diepstraat 5, tel. 481157 of   06 – 10296216


Parochiekantoor

Iedere dinsdagmorgen en iedere donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt U terecht op het parochiekantoor voor het afspreken van een huwelijk, misintenties enz.
Het parochiekantoor is gevestigd op de pastorie, Vrijthof 21.
Het parochiekantoor is ook per mail bereikbaar: parochiekantoor.echt@home.nl.
Voor sterfgevallen kunt U terecht bij Pastoor Kanke op de pastorie, Vrijthof 21, tel 481659.


Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met pastoor Kanke, tel. 481659. Voorafgaand aan het doopsel is er immers een keer per maand een gemeenschappelijk doopgesprek voor alle doopouders.
e- mail: r.kanke@home.nl

 

 

Kerstcommunie.

Maandag 24 december zal de Kerstcommunie worden rondgebracht.
Zijn er nog mensen die graag de H. Communie willen ontvangen?
Zij kunnen zich melden bij Diaken W. Beerkens, Diepstraat 5, tel. 48 11 57.

Kerststal.

In de St. Landricuskerk staat ook dit jaar weer een prachtige kerststal opgesteld. De zeer gemotiveerde vrijwillige kerststalbouwers hebben er voor gezorgd dat er weer een prachtige kerststal staat. Allen alvast bedankt voor het mooie werk. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om de mooie kerststal te komen bezichtigen.

 

Gewijzigde tijden van de Heilige Missen tijdens Kerst

Tijdens de Kerstdagen en Nieuwjaar zijn er andere tijden voor de H. Missen.

Kerstavond 24 december om 17.00 uur   gezinsmis
22.00 uur   nachtmis m.m.v.  Harmonie St Caecilia en

Eerste Kerstdag 25 december  11.00 uur  alleen in de Landricuskerk (ook voor St.Joost):
Hoogmis  m.m.v. Eghtgalm.

Tweede Kerstdag 26 december  11.00 uur alleen in St.Joost  (ook voor Echt)
De bekende Alt Veronique vd Meijden zingt kerstliederen,
begeleid aan het piano/orgel door  Koen Vroemen                                                                                                                                     
16.00 uur in de Landricuskerk Kerstconcert Vriendenkoor.

Zaterdag 29 december  18.00 uur  Avondmis Feest H.Familie (volkszang)

Zondag 30 december    10.00 uur  Feest H.Familie (Herenkoor).
In het weekend van 29/30 december is er een speciale preek aan de hand van een schilderij van de bekende kunstenaar Leo Kornips, die eveneens aanwezig zal zijn.

Zondag 30 december 15.00 uur Basiliek Amalberga Susteren
(Dekenale gebedsbeweging ‘Oremus’ voor alle parochies van het dekenaat
(3/4 uur bidden voor de vernieuwing van de innerlijke kerk)

 

Oudejaarsdag  31 januari             geen Mis
Nieuwjaarsdag  1 januari            11.00 uur  Nieuwjaarsmis in de Landricuskerk  (ook voor St.Joost)

 

De Gebedsbeweging “Oremus”
Is een spiritueel initiatief voor de innerlijke vernieuwing van de kerk.
De priesters van het dekenaat Susteren willen een keer per maand samen komen voor een uur van gebed voor de innerlijke vernieuwing van de kerk.

De gebedsbijeenkomsten zijn gepland telkens op de laatste zondag van de maand om 15.00 uur in een van de kerken van het dekenaat. Een gebedsbijeenkomst bestaat uit eucharistische aanbidding en het rozenkransgebed met korte over­wegingen, die door de priester ter plaatse worden voorbereid. Graag roepen ze de gelovigen van alle parochies op om met hen mee te bidden en daarvoor telkens naar een andere gastkerk te komen. De priesters willen zelf het goede voorbeeld geven en zullen zo veel mogelijk elke keer aanwezig zijn. De eerste bijeenkomst is op zondag 25-11 om 15.00 uur in de kerk van de H.Landricus te Echt


H.Edith Stein is nu officieel de tweede patroon van onze parochie geworden

Tijdens de pontificale Mis op zondag 25 juni had onze bisschop Mgr.Wiertz een bijzondere verrassing voor alle parochianen. Naar aanleiding van de 75e sterfdag van de heilige Edith Stein had hij namelijk – op aanvraag van het kerkbestuur en na goedvinden van de Congregatie voor de Eredienst – een decreet uitgevaardigd waarin de heilige Edith Stein officieel als 2e patroon aan onze parochie wordt toegevoegd. Daardoor wordt naast de verering van de eeuwenoude heilige Landricus ook de bijzondere betekenis van de heilige Edith Stein, patrones van Europa, nog eens onderstreept. De officiële naam van onze parochie luidt dus voortaan:
Parochie H.Landricus & H. Edith Stein.
(Voor alle duidelijkheid: het kerkgebouw blijft gewoon de Landricuskerk heten).

In dezelfde pontificale Mis reikte onze burgemeester Jos Hessels vanwege het 50-jarig jubileum van de Stichting Dr. Edith Stein Echt aan dezelfde stichting de zilveren erepenning van de gemeente Echt-Susteren uit, die door de voorzitter Mevr. Jen Stassen-Muyrers in ontvangst werd genomen.

  

 

Tarieven 2018

In het Parochiecluster Echt heeft men nog geen gezamenlijke tarieven vastgesteld. Wel heeft elke parochie de opdracht gekregen, de tarieven steeds meer aan te passen om uiteindelijk tot gezamenlijke tarieven te komen. Onze parochie gaat met ingang van 1 januari enkele tarieven verhogen, mede gebaseerd op het tarievenvoorstel 2016 Bisdom Roermond.

H.Mis door de week  / weekend 10 euro  / 20 euro
Begrafenismis 375 euro
Crematorium-priester (zonder andere kerkdienst) 300 euro
Huwelijksmis 375 euro
Gestichte dienst 10 jaar 230 euro
Gestichte dienst 20 jaar 450 euro

 

Urnenveld op het Landricuskerkhof

Graag maken wij u erop attent, dat het Landricuskerkhof beschikt over een mooi urnenveld. De bijzetting van de urn van uw dierbare combineert de twee voordelen van een uitvaart en een crematie. Enerzijds hebben de nabestaanden een plaats voor de rouwverwerking, anderzijds is een urnenveld geheel onderhoudsvrij.

 

Herinnering Kerkbijdrage.

Het kan zijn dat de kerkbijdrage dit jaar aan uw aandacht is ontgaan. Ook Uw bijdrage is belangrijk. U kunt uw bijdrage alsnog overmaken. Alvast bedankt!
Kerkbijdrage, misintenties en giften rek.nr.  NL90RABO0113142145
t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus Echt
 

Heilige Missen in het zorgcentrum “De Egthe”

Dinsdag                      11 dec.           09.30 uur       H.Mis voor de wereldvrede  
Zaterdag                     15 dec.           17.30 uur        Heilige Mis ; Ren”Dingelstad; zang ouderenkoor
                                                                                        
 
Dinsdag                      18 dec.             09.30 uur       H.Mis  voor de wereldvrede