In het weekend van 29-2 en 1-3 preekt Kapelaan Amir n.a.v. het dekenale project van de Vastenactie 2020

Weekoverzicht

PAROCHIE  H. LANDRICUS
Contactadres:
Pastoor: R. Kanke, Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Telefoon: 0475- 481659
E-mail: r.kanke@home.nl
Website: www.ParochieEcht.nl
Facebook: Parochie Landricus

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

U vindt elke zondag de weekendpreek op onze website onder Preken  ( Jaar C)

 

Maandag 17-02 00:00 Geen H. Mis
Dinsdag 18-02 19:00 Avondmis

voor oude misintenties.

Woensdag 19-02 19:00 Avondmis

Avondmis        
levende en overleden leden van de Broederschap H. Joseph en H.Barbara;
Agnes Stieve; 
jrd. Piet Ramakers.

Donderdag 20-02 19:00 Avondmis

aansluitend eucharistische aanbidding  tot 20.00 uur.
uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg.

            

Vrijdag 21-02 09:00 H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar

Ochtendmis    voor vluchtelingen over de gehele wereld

Zaterdag 22-02 18:00 Avondmis Zevende zondag door het jaar.

Zang    dameskoor
Victor Körvers en overledenen van de familie Körvers – Moors;
Max Bouwels, van wege zijn verjaardag.

 

Zondag 23-02 10:00 Zevende zondag door het jaar

Hoogmis met Kinderwoorddienst        
Zang Herenkoor 
voor de parochie;
Jan Housmans.

Maandag 24-02 00:00 Tijdens de carnavalsdagen is de kerk gesloten.

Geen H.Mis

Dinsdag 25-02 00:00 Tijdens de carnavalsdagen is de kerk gesloten

Geen H.Mis

Woensdag 26-02 18:00 Aswoensdag

Avondmis     (afwijkend tijdstip!)
H.Mis met askruisje mmv  CV  De Aester.                           
echtgenoten Kuipers – Mestrum

                                                          

Donderdag 27-02 19:00 H. Gabriel, kloosterling.

Avondmis      
aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur.
uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg

Vrijdag 28-02 09:00 Ochtendmis

voor oude misintenties

Zaterdag 29-02 18:00 Avondmis Eerste zondag van de veertigdagentijd.

zang  volkszang
Mia Schlangen – Jans

Zondag 01-03 10:00 Eerste zondag van de veertigdagentijd

Hoogmis  met kinderwoorddienst                
Zang   herenkoor H. Landricus.
voor de parochie;
gest. jrd. Anna Konings; 
levende en overleden leden KAB en NKV.

Maandag 02-03 00:00 H. Agnes van Praag, maagd.

Geen H.Mis

Dinsdag 03-03 19:00 H. Frederik, abt.

Avondmis     voor oude misintenties

Woensdag 04-03 19:00 H. Casimir

Avondmis    
levende en overleden leden van de Broederschap
H. Joseph en H. Barbara

Donderdag 05-03 19:00 Avondmis

aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur.
uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg.

 

Vrijdag 06-03 09:00 H. Johannes de Deo, kloosterling

Ochtendmis   
ter ere van H. Hart van Jezus en voor priesterroepingen

 

 

Biechtgelegenheid

Iedere zaterdag om 15.00 uur is er gelegenheid tot biechten.


Parochiekantoor

Iedere dinsdagmorgen en iedere donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt U terecht op het parochiekantoor voor het afspreken van een huwelijk, misintenties enz.
Het parochiekantoor is gevestigd op de pastorie, Vrijthof 21.
Het parochiekantoor is ook per mail bereikbaar: parochiekantoor.echt@home.nl.
Voor sterfgevallen kunt U terecht bij Pastoor Kanke op de pastorie, Vrijthof 21, tel 481659.


Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met pastoor Kanke, tel. 481659. Voorafgaand aan het doopsel is er immers een keer per maand een gemeenschappelijk doopgesprek voor alle doopouders.
e- mail: r.kanke@home.nl

 

Koffie Plus bijeenkomsten

Op de drie zondagochtenden in de Vastentijd, te weten zondag 8, 15 en 22 maart 2020, bent u elke keer na de Hoogmis van 10.00 uur uitgenodigd voor een kop koffie op de pastorie. Daar zullen wij een uurtje samen nadenken over de hoopvolle inzichten van een boek dat de Europese prijs voor het beste theologische boek heeft gekregen. Graag even opgeven bij pastoor Kanke 06-51591100.

 

De Gebedsbeweging “Oremus”

Is een spiritueel initiatief voor de innerlijke vernieuwing van de kerk.
De priesters van het dekenaat Susteren willen een keer per maand samen komen voor een uur van gebed voor de innerlijke vernieuwing van de kerk.

De gebedsbijeenkomsten zijn gepland telkens op de laatste zondag van de maand om 15.00 uur in een van de kerken van het dekenaat. Een gebedsbijeenkomst bestaat uit eucharistische aanbidding en het rozenkransgebed met korte overwegingen, die door de priester ter plaatse worden voorbereid. Graag roepen ze de gelovigen van alle parochies op om met hen mee te bidden en daarvoor telkens naar een andere gastkerk te komen. De priesters willen zelf het goede voorbeeld geven en zullen zo veel mogelijk elke keer aanwezig zijn. De eerste bijeenkomst was op zondag 25-11 om 15.00 uur in de kerk van de H.Landricus te Echt


H.Edith Stein is nu officieel de tweede patroon van onze parochie geworden

Tijdens de pontificale Mis op zondag 25 juni had onze bisschop Mgr.Wiertz een bijzondere verrassing voor alle parochianen. Naar aanleiding van de 75e sterfdag van de heilige Edith Stein had hij namelijk – op aanvraag van het kerkbestuur en na goedvinden van de Congregatie voor de Eredienst – een decreet uitgevaardigd waarin de heilige Edith Stein officieel als 2e patroon aan onze parochie wordt toegevoegd. Daardoor wordt naast de verering van de eeuwenoude heilige Landricus ook de bijzondere betekenis van de heilige Edith Stein, patrones van Europa, nog eens onderstreept. De officiële naam van onze parochie luidt dus voortaan:
Parochie H.Landricus & H. Edith Stein.
(Voor alle duidelijkheid: het kerkgebouw blijft gewoon de Landricuskerk heten).

In dezelfde pontificale Mis reikte onze burgemeester Jos Hessels vanwege het 50-jarig jubileum van de Stichting Dr. Edith Stein Echt aan dezelfde stichting de zilveren erepenning van de gemeente Echt-Susteren uit, die door de voorzitter Mevr. Jen Stassen-Muyrers in ontvangst werd genomen.

  

 

Tarieven 2018

In het Parochiecluster Echt heeft men nog geen gezamenlijke tarieven vastgesteld. Wel heeft elke parochie de opdracht gekregen, de tarieven steeds meer aan te passen om uiteindelijk tot gezamenlijke tarieven te komen. Onze parochie gaat met ingang van 1 januari enkele tarieven verhogen, mede gebaseerd op het tarievenvoorstel 2016 Bisdom Roermond.

H.Mis door de week  / weekend 10 euro  / 20 euro
Begrafenismis 375 euro
Crematorium-priester (zonder andere kerkdienst) 300 euro
Huwelijksmis 375 euro
Gestichte dienst 10 jaar 230 euro
Gestichte dienst 20 jaar 450 euro

 

Urnenveld op het Landricuskerkhof

Graag maken wij u erop attent, dat het Landricuskerkhof beschikt over een mooi urnenveld. De bijzetting van de urn van uw dierbare combineert de twee voordelen van een uitvaart en een crematie. Enerzijds hebben de nabestaanden een plaats voor de rouwverwerking, anderzijds is een urnenveld geheel onderhoudsvrij.

 

Herinnering Kerkbijdrage.

Het kan zijn dat de kerkbijdrage dit jaar aan uw aandacht is ontgaan. Ook Uw bijdrage is belangrijk. U kunt uw bijdrage alsnog overmaken. Alvast bedankt!
Kerkbijdrage, misintenties en giften rek.nr.  NL90RABO0113142145
t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus Echt
 

Heilige Missen in het zorgcentrum “De Egthe”

Dinsdag                        18 febr.                 9.30 uur           Heilige Mis voor priesterroepingen 
Zaterdag                       22 febr.               16.00 uur           Carnavalsdienst door pastoor Mom;zang Ouderenkoor
Dinsdag                        25 febr.                 geen H.Mis
Woensdag                     26 febr.                10.00 uur         H.Mis. Aswoensdag  
Zaterdag                        29 febr.                18.00 uur         H.Mis zang ouderenkoor; voor de wereldvrede   
Dinsdag                         3 maart                 9.30 uur           H.Mis voor priesterroepingen