Diaken Beekens is verhuisd naar de Eghte, app 64, 6101 EX Echt. Tel 06-10296216 en verheugt zich over bezoek.

Weekoverzicht

PAROCHIE  H. LANDRICUS
Contactadres:
Pastoor: R. Kanke, Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Telefoon: 0475- 481659
E-mail: r.kanke@home.nl
Website: www.ParochieEcht.nl

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

U vindt elke zondag de weekendpreek op onze website onder Preken  ( Jaar A)

EUCHARISTIEVIERINGEN MET GELOVIGEN

EN MET UITREIKEN VAN DE H.COMMUNIE
WEER MOGELIJK

 

 

Verdere versoepeling corona-maatregelen voor de kerk
Sinds 10 juli 2020 is er geen telefonische reservering voor een viering meer nodig, mits het om gewone weekendmissen in de Landricuskerk gaat waarin niet meer dan maximaal 70 tot 80 personen per Mis worden verwacht. (Voor speciale vieringen waarin ons maximum aan ‘coronaplaatsen’ kan worden overschreden, geldt wel nog een reservering vooraf. Maar dat wordt dan bekend gemaakt)

Aanmelding allen bij de kerkdeur

De aanmelding bij de kerkdeur en een checkgesprek (Heeft u verkoudheidklachten?) blijft wel bestaan. Voor de rest gelden de algemene corona-maatregelen

Verdere corona-maatregelen
* U mag geen gezondheidsklachten hebben (anders thuis blijven)
* Bij binnenkomst dienen de kerkgangers de handen te ontsmetten met het
  ontsmettingsmiddel dat bij de ingang van de kerk ter beschikking wordt       gesteld.
* 1,5 meter afstand houden ten allen tijde (bij lopen en zitten). Volg aub. de
  aanwijzingen van onze plaatsaanwijzer.
* Hoe gek het ook klinkt: Volkszang is verboden (want zingen komt, wat de verspreiding van
  de ademlucht betreft, gelijk met hoesten)
* De priester staat bij het uitreiken van de communie achter een
   zogenaamde hoestscherm, de parochianen worden gevraagd hun
   handen vlak voor de communie nog een keer te ontsmetten
   (de ontsmettingszuil staat dan voren)

Zaterdag 25 juli       Avondmis zeventiende zondag door het jaar.

18.00 uur      Avondmis     

                             gest. jrd. Tiny Reijnen en haar overleden ouders Reijnen – van Herten.

Zondag 26 juli      Zeventiende zondag door het jaar.

10.00  uur    Hoogmis                                   

                             voor de parochie;

                             gest. jrd. Christina Linssen.

Deze week zijn er op de weekdagen geen H. Missen. U wordt verwezen naar de H.Missen in onze buurtparochies (Ma 19.00 Koningsbosch, Di 19.00 uur Pey, Woe 9.30 uur Maria Hoop, Vrij 19.00 uur Pey)

Zaterdag 1 augustus       Avondmis achttiende zondag door het jaar.

18.00 uur      Avondmis     

                             2e jrd. Lene Berkx;

                             Mia Schlangen – Jans.

                            

Zondag 2 augustus Achttiende zondag door het jaar.

10.00  uur    Hoogmis                                   

                             voor de parochie;

                             gest. h. mis Anna Konings;

                             gest. jrd. Agnes Voorselen;

                             Fieny Heiligers – Reijnen en famlie Reijnen.

 

Deze week zijn er op de weekdagen geen H. Missen. U wordt verwezen naar de H.Missen in onze buurtparochies (Ma 19.00 Koningsbosch, Di 19.00 uur Pey, Woe 9.30 uur Maria Hoop, Vrij 19.00 uur Pey)

                  

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

                            

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met pastoor Kanke, tel. 481659. e- mail: r.kanke@home.nl

Ziekenzalving en Uitvaarten

Pastoor Kanke is graag bereid – ook in het corona-tijdperk – om zieken de ziekenzalving toe te dienen en een kerkelijke uitvaart te verzorgen. Zoals al vele nabestaanden getuigen, worden dit soort uitvaarten achteraf gezien juist vanwege het intieme karakter als bijzonder intens en troostend ervaren.

Herinnering Kerkbijdrage.

Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de kerken hebben door het grote inkomstenverlies door de coronamaatregelen zeer geleden. Graag willen wij dan ook een beroep op u doen, om ons in deze moeilijke tijden ook financieel te steunen met uw kerkbijdrage.

Kerkbijdrage, misintenties en giften rek.nr.  NL90RABO0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus Echt