Alle parochianen worden uitgenodigd voor de jaarlijkse clustermis, dit jaar op maandag 14-1 om 19.00 uur in Koningsbosch !

Weekoverzicht

PAROCHIE  H. LANDRICUS
Contactadres:
Pastoor: R. Kanke, Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Telefoon: 0475- 481659
E-mail: r.kanke@home.nl
Website: www.ParochieEcht.nl
Facebook: Parochie Landricus

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

U vindt elke zondag de weekendpreek op onze website onder Preken  ( Jaar C)

 

Maandag 14-01 19:00 CLUSTERMIS in KONINGSBOSCH

Zie mededelingen onderaan

Dinsdag 15-01 19:00 H. Arnold Janssen, priester

Avondmis       uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg

Woensdag 16-01 19:00 Avondmis

voor oude misintenties.

Donderdag 17-01 19:00 H. Antonius, abt

Avondmis   aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur.
 Voor de parochie

Vrijdag 18-01 09:00 H. Margarita van Hongarije, maagd

Ochtendmis      voor de parochie

Zaterdag 19-01 18:00 Avondmis tweede zondag door het jaar

zang   volkszang
Em. Pastoor Joseph Linssen en familie.

 

Zondag 20-01 10:00 Tweede zondag door het jaar.

Hoogmis  (GASTMUSICI Rietveld Ensemble)
voor de parochie;
gest. h. mis Elly Delsing ( voor haar verjaardag); 
Frits Aelmans en Flip van Tol;
jrd. Wiel Wijnen en overleden ouders Wijnen – Kuppers.

 

Maandag 21-01 00:00 H. Agnes, maagd en martelares

Geen H.Mis

Dinsdag 22-01 19:00 H. Vincentius, diaken en martelaar

Avondmis     
Victor Körvers en overledenen familie Körvers – Moors;
Marcel Theunissen, overleden familie Theunissen en
overleden familie Verhoeven.

Woensdag 23-01 19:00 Avondmis

voor oude misintenties.

Donderdag 24-01 19:00 H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar.

Avondmis   aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur.
uit dankbaarheid t.e.v. O. L. Vrouw van Schilberg

Vrijdag 25-01 09:00 Bekering van de heilige apostel Paulus.

Ochtendmis     voor de parochie

 

 

Biechtgelegenheid

Iedere zaterdag om 15.00 uur is er gelegenheid tot biechten.


Opgeven van misintenties

Voor het opgeven van misintenties kunt U  terecht bij Diaken Beerkens, Diepstraat 5, tel. 481157 of   06 – 10296216


Parochiekantoor

Iedere dinsdagmorgen en iedere donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt U terecht op het parochiekantoor voor het afspreken van een huwelijk, misintenties enz.
Het parochiekantoor is gevestigd op de pastorie, Vrijthof 21.
Het parochiekantoor is ook per mail bereikbaar: parochiekantoor.echt@home.nl.
Voor sterfgevallen kunt U terecht bij Pastoor Kanke op de pastorie, Vrijthof 21, tel 481659.


Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met pastoor Kanke, tel. 481659. Voorafgaand aan het doopsel is er immers een keer per maand een gemeenschappelijk doopgesprek voor alle doopouders.
e- mail: r.kanke@home.nl

 

Uitnodiging Clusterviering op 14 januari in Koningsbosch

Alle parochianen worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Mis van het gehele parochiecluster Echt. Aanleiding is weer de overdracht van het moderatorschap. In 2019 (oneven jaar) wordt pastoor Mom de moderator van het cluster. De clustermis is op maandag 14 januari om 19.00 uur in de kerk van Koningsbosch. Het wordt een viering met veel samenzang en inbreng vanuit alle parochies. U kunt een kleine gave meenemen voor gezinnen van asielzoekers, die nauwelijks rond kunnen komen. Denk aan een pak thee of koffie, handdoeken, zeep of shampoo, een knuffeldier, etc. Aansluitend op de clusterviering gaan we naar “Oos Heem” achter de kerk. Daar is er gelegenheid tot ontmoeting, terwijl interessante presentaties gegeven worden als start van de komende activiteiten. De moeite waard dus om op 14 januari naar “de Boesj”te komen.

 


De Gebedsbeweging “Oremus”
Is een spiritueel initiatief voor de innerlijke vernieuwing van de kerk.
De priesters van het dekenaat Susteren willen een keer per maand samen komen voor een uur van gebed voor de innerlijke vernieuwing van de kerk.

De gebedsbijeenkomsten zijn gepland telkens op de laatste zondag van de maand om 15.00 uur in een van de kerken van het dekenaat. Een gebedsbijeenkomst bestaat uit eucharistische aanbidding en het rozenkransgebed met korte over­wegingen, die door de priester ter plaatse worden voorbereid. Graag roepen ze de gelovigen van alle parochies op om met hen mee te bidden en daarvoor telkens naar een andere gastkerk te komen. De priesters willen zelf het goede voorbeeld geven en zullen zo veel mogelijk elke keer aanwezig zijn. De eerste bijeenkomst is op zondag 25-11 om 15.00 uur in de kerk van de H.Landricus te Echt

 

Gebedsbeweging “Oremus”

De dekenale gebedsbeweging komt zondag 27-1 om 15.00 uur samen in de Martinuskerk te Born, Kerkstraat 1, om ¾ uur te bidden voor de innerlijke vernieuwing van de Kerk. Iedereen welkom.

 

H.Edith Stein is nu officieel de tweede patroon van onze parochie geworden

Tijdens de pontificale Mis op zondag 25 juni had onze bisschop Mgr.Wiertz een bijzondere verrassing voor alle parochianen. Naar aanleiding van de 75e sterfdag van de heilige Edith Stein had hij namelijk – op aanvraag van het kerkbestuur en na goedvinden van de Congregatie voor de Eredienst – een decreet uitgevaardigd waarin de heilige Edith Stein officieel als 2e patroon aan onze parochie wordt toegevoegd. Daardoor wordt naast de verering van de eeuwenoude heilige Landricus ook de bijzondere betekenis van de heilige Edith Stein, patrones van Europa, nog eens onderstreept. De officiële naam van onze parochie luidt dus voortaan:
Parochie H.Landricus & H. Edith Stein.
(Voor alle duidelijkheid: het kerkgebouw blijft gewoon de Landricuskerk heten).

In dezelfde pontificale Mis reikte onze burgemeester Jos Hessels vanwege het 50-jarig jubileum van de Stichting Dr. Edith Stein Echt aan dezelfde stichting de zilveren erepenning van de gemeente Echt-Susteren uit, die door de voorzitter Mevr. Jen Stassen-Muyrers in ontvangst werd genomen.

  

 

Tarieven 2018

In het Parochiecluster Echt heeft men nog geen gezamenlijke tarieven vastgesteld. Wel heeft elke parochie de opdracht gekregen, de tarieven steeds meer aan te passen om uiteindelijk tot gezamenlijke tarieven te komen. Onze parochie gaat met ingang van 1 januari enkele tarieven verhogen, mede gebaseerd op het tarievenvoorstel 2016 Bisdom Roermond.

H.Mis door de week  / weekend 10 euro  / 20 euro
Begrafenismis 375 euro
Crematorium-priester (zonder andere kerkdienst) 300 euro
Huwelijksmis 375 euro
Gestichte dienst 10 jaar 230 euro
Gestichte dienst 20 jaar 450 euro

 

Urnenveld op het Landricuskerkhof

Graag maken wij u erop attent, dat het Landricuskerkhof beschikt over een mooi urnenveld. De bijzetting van de urn van uw dierbare combineert de twee voordelen van een uitvaart en een crematie. Enerzijds hebben de nabestaanden een plaats voor de rouwverwerking, anderzijds is een urnenveld geheel onderhoudsvrij.

 

Herinnering Kerkbijdrage.

Het kan zijn dat de kerkbijdrage dit jaar aan uw aandacht is ontgaan. Ook Uw bijdrage is belangrijk. U kunt uw bijdrage alsnog overmaken. Alvast bedankt!
Kerkbijdrage, misintenties en giften rek.nr.  NL90RABO0113142145
t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus Echt
 


Heilige Missen in het zorgcentrum “De Egthe”

Dinsdag 15 januari                         09.30 uur     Heilige Mis     voor priesterroepingen  
Zaterdag 20 januari                       17.30 uur  Heilige Mis   Zang   Ouderenkoor. jrd. Jan Vergoossen  
 
Dinsdag 23 januari                         09.30 uur     Heilige Mis     voor priesterroepingen