Let op: Vóór 6-9 opgave bedevaart Kevelaer op 25-9 (€20,-) en eveneens voor 6-9 opgave bedevaart Banneux met Pergamijn en clusterparochies op 9-10 (€45,- incl. diner en souvenir)

Weekoverzicht

lAROCHIE  H. LANDRICUS
Contactadres:
Pastoor: R. Kanke, Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Telefoon: 0475- 481659
E-mail: r.kanke@home.nl
Website: www.ParochieEcht.nl
Facebook: Parochie Landricus

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

U vindt elke zondag de weekendpreek op onze website onder Preken  ( Jaar B)

 

Maandag 20-08 00:00 H. Bernardus, abt en kerkleraar

Geen H.Mis

Dinsdag 21-08 19:00 H. Pius X, paus.

Avondmis    Piet Walraven.

 

Woensdag 22-08 19:00 H. Maagd Maria, Koningin.

 Avondmis      
ouders Verheijen, Truusje en Jacques;
Billa Görtz – Verheijen;
Piet Ramakers

Donderdag 23-08 19:00 H. Rosa van Lima, maagd

Avondmis       
aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur 
uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilbe

Vrijdag 24-08 12:00 H. Bartolomeus, apostel

Ochtendmis vervalt 

12.00 uur   Plechtige huwelijksviering Alain Schäfer en Anne Gehlen.                                                           

 

Zaterdag 25-08 18:00 Avondmis een en twintigste zondag door het jaar

Zang   dameskoor.
Zeswekendienst Leo Weekers; 
jrd. ouders Evers – van Kruchten
collecte MIVA

Zondag 26-08 10:00 Een – en – Twintgste zondag door het jaar.

10.00 uur Hoogmis    met kinderwoorddienst        
Zang   Herenkoor H. Landricus.
voor onze parochie;
gest. jrd. overleden echtgenoten Piet Aben en Maria Storken;
Harrie Eussen en Annie Cuijpers; 
1e jrd. Jan de Haan.
collecte MIVA

 

11.30 uur       H. Mis bij de Annakapel in Gebroek.
Misintenties worden door de stichting St.Annakapel  Gebroek aangenomen.
Muziek Groosbloazers.

 

Maandag 27-08 00:00 H. Monica

Geen H. Mis

Dinsdag 28-08 19:00 H. Augustinus, bisschop en kerkleraar

19.00 uur   Avondmis    voor oude misintenties

Woensdag 29-08 19:00 Marteldood van de H. Johannes de Doper

Avondmis      voor de parochie

Donderdag 30-08 19:00 Avondmis

aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur
uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg.

Vrijdag 31-08 09:00 Ochtendmis

gest jrd. Elly Delsing

 

Biechtgelegenheid
Elke zaterdag is er om 15.00 uur gelegenheid tot biechten


Opgeven van misintenties

Voor het opgeven van misintenties kunt U  terecht bij Diaken Beerkens, Diepstraat 5, tel. 481157 of   06 – 10296216


Parochiekantoor

Iedere dinsdagmorgen en iedere donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt U terecht op het parochiekantoor voor het afspreken van een huwelijk, misintenties enz.
Het parochiekantoor is gevestigd op de pastorie, Vrijthof 21.
Het parochiekantoor is ook per mail bereikbaar: parochiekantoor.echt@home.nl.
Voor sterfgevallen kunt U terecht bij Pastoor Kanke op de pastorie, Vrijthof 21, tel 481659.


Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met pastoor Kanke, tel. 481659. Voorafgaand aan het doopsel is er immers een keer per maand een gemeenschappelijk doopgesprek voor alle doopouders.
e- mail: r.kanke@home.nl

 

 

Bedevaart naar Banneux 2018

Wij nodigen uit voor een bedevaart naar Banneux op zaterdag 25 augustus 2018.
Thema van de bedevaart: Rijk met Maria, de Maagd van de Armen.
Kosten € 24,00 per persoon. Opgave: Het Huis voor de Pelgrim,  Maastricht  Tel. 043 3215715.Legioen van Maria, Bisdom Roermond.

 

Bedevaarten

Kevelaer        in samenwerking met Dekenaat Susteren – Echt en omstreken.

Dinsdag  25 september 2018

Vertrek vanaf Landricuskerk (kant Diepstraat) Tussen 7.45 uur en 8.30 uur
Thuiskomst: ± 19.45 uur.
De kosten bedragen € 20, –  p.p., 

 

Banneux        in samenwerking met Pergamijn en clusterparochies Echt.

Dinsdag 9 oktober 2018

Voor de derde keer maken Pergamijn en belangstellenden uit de omliggende parochies samen deze reis.
Vertrek vanuit Echt op de Nieuwe Markt rond 8.45 uur.
Kosten bedragen € 45,- p.p.

 

Aanmelden in beide gevallen tot uiterlijk donderdag 6 september.

betalen  en meer informatie over deze bedevaarten
elke dinsdag of donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur
op het parochiekantoor,   Vrijthof 21      telefoon: 0475 –  481659

 

H.Edith Stein is nu officieel de tweede patroon van onze parochie geworden

Tijdens de pontificale Mis op zondag 25 juni had onze bisschop Mgr.Wiertz een bijzondere verrassing voor alle parochianen. Naar aanleiding van de 75e sterfdag van de heilige Edith Stein had hij namelijk – op aanvraag van het kerkbestuur en na goedvinden van de Congregatie voor de Eredienst – een decreet uitgevaardigd waarin de heilige Edith Stein officieel als 2e patroon aan onze parochie wordt toegevoegd. Daardoor wordt naast de verering van de eeuwenoude heilige Landricus ook de bijzondere betekenis van de heilige Edith Stein, patrones van Europa, nog eens onderstreept. De officiële naam van onze parochie luidt dus voortaan:
Parochie H.Landricus & H. Edith Stein.
(Voor alle duidelijkheid: het kerkgebouw blijft gewoon de Landricuskerk heten).

In dezelfde pontificale Mis reikte onze burgemeester Jos Hessels vanwege het 50-jarig jubileum van de Stichting Dr. Edith Stein Echt aan dezelfde stichting de zilveren erepenning van de gemeente Echt-Susteren uit, die door de voorzitter Mevr. Jen Stassen-Muyrers in ontvangst werd genomen.

  

 

 

Tarieven 2018

In het Parochiecluster Echt heeft men nog geen gezamenlijke tarieven vastgesteld. Wel heeft elke parochie de opdracht gekregen, de tarieven steeds meer aan te passen om uiteindelijk tot gezamenlijke tarieven te komen. Onze parochie gaat met ingang van 1 januari enkele tarieven verhogen, mede gebaseerd op het tarievenvoorstel 2016 Bisdom Roermond.

H.Mis door de week  / weekend 10 euro  / 20 euro
Begrafenismis 375 euro
Crematorium-priester (zonder andere kerkdienst) 300 euro
Huwelijksmis 375 euro
Gestichte dienst 10 jaar 230 euro
Gestichte dienst 20 jaar 450 euro

 

Urnenveld op het Landricuskerkhof

Graag maken wij u erop attent, dat het Landricuskerkhof beschikt over een mooi urnenveld. De bijzetting van de urn van uw dierbare combineert de twee voordelen van een uitvaart en een crematie. Enerzijds hebben de nabestaanden een plaats voor de rouwverwerking, anderzijds is een urnenveld geheel onderhoudsvrij.

 

Herinnering Kerkbijdrage.

Het kan zijn dat de kerkbijdrage dit jaar aan uw aandacht is ontgaan. Ook Uw bijdrage is belangrijk. U kunt uw bijdrage alsnog overmaken. Alvast bedankt!
Kerkbijdrage, misintenties en giften rek.nr.  NL90RABO0113142145
t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus Echt
 

Heilige Missen in het zorgcentrum “De Egthe”

Dinsdag                       21 aug.              09.30 uur        H.Mis  voor priesterroepingen  
Zaterdag                      25 aug.             17.30 uur         H.Mis; voor priesterroepingen
                                                                                         Zang: ouderen koor                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Dinsdag                      28  aug.            09.30 uur        H.Mis  voor de wereldvrede