MISSEN MET PAROCHIANEN WEER MOGELIJK > ZIE NIEUWS // Brief bisschop > Preken Jaar A

Weekoverzicht

PAROCHIE  H. LANDRICUS
Contactadres:
Pastoor: R. Kanke, Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Telefoon: 0475- 481659
E-mail: r.kanke@home.nl
Website: www.ParochieEcht.nl

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

U vindt elke zondag de weekendpreek op onze website onder Preken  ( Jaar A)

EUCHARISTIEVIERINGEN
MET GELOVIGEN WEER MOGELIJK

 

De bisschoppen hebben bekend gemaakt dat vanaf 2e Pinksterdag (1 juni) de kerken voor publieke vieringen weer geopend mogen worden. Voor de vrijwilligers die zich met de inrichting van kerken en de uitvoering van de bisschoppelijke instructies (9 bladzijden!) bezig gehouden hebben, is dinsdag 2 juni de vroegst haalbare datum

De Eucharistievieringen beginnen met voorlopig maximaal 30 gelovigen en nog zonder het uitdelen van de H.Communie. Vanaf Sacramentsdag 13/14 juni mag ook de H.Communie worden uitgedeeld. Vanaf 1 juli mogen Eucharistievieringen met maximaal 100 personen.

De versoepeling is alleen mogelijk met de nodige officiële maatregelen
die dan ook strikt nageleefd moeten worden. De belangrijkste maatregelen zijn:

* tijdige telefonische opgave voor elke viering
  (Voor Echt:) tel. Elvira van Bezel, 06-23554474 op werkdagen van 10.30 uur – 12.00 uur
  en van 19.30 uur –21.00 uur. Opgave met naam, adres en telefoonnummer.
  Tevens dient men toestemming te geven dat deze gegevens een tijdlang bewaard mogen
  blijven. U kunt trouwens ook bij die gelegenheid eerder opgegeven misintenties gratis
  opnieuw opgeven resp. nieuwe misintenties opgeven.
* Verder mag u geen gezondheidsklachten hebben (anders thuis blijven)
* Bij binnenkomst dienen de kerkgangers de handen te ontsmetten met het
  ontsmettingsmiddel dat bij de ingang van de kerk ter beschikking wordt gesteld.
* 1,5 meter afstand houden ten allen tijde (bij lopen en zitten). Volg aub. de
  aanwijzingen van de plaatsaanwijzer.
* Hoe gek het ook klinkt: Volkszang is verboden (want zingen komt, wat de verspreiding van
  de ademlucht betreft gelijk met hoesten)

In de Landricuskerk beginnen wij met de missen op

dinsdag           2 juni 19.00 uur (max. 30 pers)
woensdag       3 juni 19.00 uur (max. 30 pers)
donderdag      4 juni 19.00 uur (max. 30 pers.) aansl. aanbidding tot 20.00 uur
vrijdag             5 juni 09.00 uur (max. 30 pers)

zaterdag          6 juni 18.00 uur (max. 30 pers)
zondag             7 juni 10.00 uur (max. 30 pers)

Wij allen, priesters en leden van de parochie-comités zijn niet blij met deze maatregelen. Zij worden echter voor ons aller bestwil en voor de bestwil van onze medemensen genomen om de mogelijkheid tot besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk in te perken. Wij hopen dan ook op uw begrip hiervoor en heten u graag weer welkom in onze kerk!

Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met pastoor Kanke, tel. 481659. Voorafgaand aan het doopsel is er immers een keer per maand een gemeenschappelijk doopgesprek voor alle doopouders.
e- mail: r.kanke@home.nl

Herinnering Kerkbijdrage.

Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de kerken hebben door het grote inkomstenverlies door de coronamaatregelen zeer geleden. Graag willen wij dan ook een beroep op u doen, om ons in deze moeilijke tijden ook financieel te steunen met uw kerkbijdrage.

Kerkbijdrage, misintenties en giften rek.nr.  NL90RABO0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus Echt