Lichtkrant

De wereldbekende Alan Ames komt zondag 6 mei naar Echt voor inspirerende lezing en GEBED OM GENEZING > Nieuws

Weekoverzicht

PAROCHIE  H. LANDRICUS
Contactadres:
Pastoor: R. Kanke, Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Telefoon: 0475- 481659
E-mail: r.kanke@home.nl
Website: www.ParochieEcht.nl
Facebook: Parochie Landricus

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

U vindt elke zondag de weekendpreek op onze website onder Preken  ( Jaar B)

 

Maandag 16-04 00:00 H. Maria Bernadette Soubirous, maagd

Geen avondmis

Dinsdag 17-04 19:00 H. Landricus.

Avondmis     
geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochianen ter ere van H.Landricus.

Woensdag 18-04 19:00 Avondmis

oude misintenties die niet meer met naam genoemd worden

Donderdag 19-04 19:00 Avondmis

Aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur 
uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg

Vrijdag 20-04 09:00 H. Agnes van Montepulciano, maagd.

Ochtendmis      voor de parochie

Zaterdag 21-04 18:00 Avondmis Vierde zondag van Pasen/b

21 april 1935  eerste professie van Edith Stein

21 april 1938  eeuwige gelofte

Avondmis     Zang   volkszang 
voor de intenties uit het Edith Stein intentiebo 
2e jrd. Margrit Kanke; 
jrd. Theodorus Delsing en Bernardina Welters, zonen Henk en Rene
en dochter Elly, pastoor Alphons Delsing en Maria Delsing;
jrd. Ursula Graus – Dircks;
Harrie Damen en overleden familieleden; 
jrd. Toos Wolfs – Sligchers en haar overleden familieleden; 
jrd. Harrij Geraedts en zijn overleden ouders en schoonouders; 
jrd. Tjeu Golsteijn.

                            

 

Zondag 22-04 10:00 Vierde zondag van Pasen

 Roepingenzondag  ( zondag van de Goede Herder ).
10.00 uur   Hoogmis met kinderwoorddienst     
 Zang Herenkoor H. Landricus. 
voor de parochie 
zeswekendienst Tiny Claessen – Tegels;
Em. Pastoor Joseph Linssen en familie;
Jacobus Yang.  

Maandag 23-04 00:00 Sint Joris, martelaar

Geen H.Mis

Dinsdag 24-04 19:00 Avondmis

Voor de parochie

Woensdag 25-04 19:00 . Marcus, evangelist.

Avondmis     uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg

Donderdag 26-04 19:00 H. Fidelius van Sigmaringen, priester en martelaar.>/b>

uur  Avondmis     
Aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur
voor de parochie

Vrijdag 27-04 09:00 H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar

Ochtendmis     voor oude misintenties

 

Biechtgelegenheid
Elke zaterdag is er om 15.00 uur gelegenheid tot biechten


Opgeven van misintenties

Voor het opgeven van misintenties kunt U  terecht bij Diaken Beerkens, Diepstraat 5, tel. 481157 of   06 – 10296216


Parochiekantoor

Iedere dinsdagmorgen en iedere donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt U terecht op het parochiekantoor voor het afspreken van een huwelijk, misintenties enz.
Het parochiekantoor is gevestigd op de pastorie, Vrijthof 21.
Het parochiekantoor is ook per mail bereikbaar: parochiekantoor.echt@home.nl.
Voor sterfgevallen kunt U terecht bij Pastoor Kanke op de pastorie, Vrijthof 21, tel 481659.


Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met pastoor Kanke, tel. 481659. Voorafgaand aan het doopsel is er immers een keer per maand een gemeenschappelijk doopgesprek voor alle doopouders.

  e- mail: r.kanke@home.nl

 

 

Clustergids.

Voor de kerstdagen verscheen een kleurrijk magazine dat verspreid werd in heel het cluster. In dit blad vindt u informatie over het samenwerkingsverband en over verschillende parochies. Er is een bezinnend artikel opgenomen en de beelden uit de kerststallen vertellen over de bewogenheid van de parochies. Ook wordt een overzicht gegeven van de reguliere Vieringen en de Vieringen rond Kerstmis en de jaarwisseling. De foto’s werden gemaakt door Riëlle Konings; Marita Peeters verzorgde de zeer professionele opmaak. Deze  uitgave werd mogelijk gemaakt vanuit de gelden van de voormalige Piusparochie, welke bestemd zijn voor pastorale doeleinden binnen het cluster. 

 

H.Edith Stein is nu officieel de tweede patroon van onze parochie geworden

Tijdens de pontificale Mis op zondag 25 juni had onze bisschop Mgr.Wiertz een bijzondere verrassing voor alle parochianen. Naar aanleiding van de 75e sterfdag van de heilige Edith Stein had hij namelijk – op aanvraag van het kerkbestuur en na goedvinden van de Congregatie voor de Eredienst – een decreet uitgevaardigd waarin de heilige Edith Stein officieel als 2e patroon aan onze parochie wordt toegevoegd. Daardoor wordt naast de verering van de eeuwenoude heilige Landricus ook de bijzondere betekenis van de heilige Edith Stein, patrones van Europa, nog eens onderstreept. De officiële naam van onze parochie luidt dus voortaan:
Parochie H.Landricus & H. Edith Stein.
(Voor alle duidelijkheid: het kerkgebouw blijft gewoon de Landricuskerk heten).

In dezelfde pontificale Mis reikte onze burgemeester Jos Hessels vanwege het 50-jarig jubileum van de Stichting Dr. Edith Stein Echt aan dezelfde stichting de zilveren erepenning van de gemeente Echt-Susteren uit, die door de voorzitter Mevr. Jen Stassen-Muyrers in ontvangst werd genomen.

  

 

 

Tarieven 2018

In het Parochiecluster Echt heeft men nog geen gezamenlijke tarieven vastgesteld. Wel heeft elke parochie de opdracht gekregen, de tarieven steeds meer aan te passen om uiteindelijk tot gezamenlijke tarieven te komen. Onze parochie gaat met ingang van 1 januari enkele tarieven verhogen, mede gebaseerd op het tarievenvoorstel 2016 Bisdom Roermond.

H.Mis door de week  / weekend 10 euro  / 20 euro
Begrafenismis 375 euro
Crematorium-priester (zonder andere kerkdienst) 300 euro
Huwelijksmis 375 euro
Gestichte dienst 10 jaar 230 euro
Gestichte dienst 20 jaar 450 euro

 

Urnenveld op het Landricuskerkhof

Graag maken wij u erop attent, dat het Landricuskerkhof beschikt over een mooi urnenveld. De bijzetting van de urn van uw dierbare combineert de twee voordelen van een uitvaart en een crematie. Enerzijds hebben de nabestaanden een plaats voor de rouwverwerking, anderzijds is een urnenveld geheel onderhoudsvrij.

 

Herinnering Kerkbijdrage.

Het kan zijn dat de kerkbijdrage dit jaar aan uw aandacht is ontgaan. Ook Uw bijdrage is belangrijk. U kunt uw bijdrage alsnog overmaken. Alvast bedankt!
Kerkbijdrage, misintenties en giften rek.nr.  NL90RABO0113142145
t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus Echt
 

 

  Heilige Missen in het zorgcentrum “De Egthe”

 

Dinsdag                       17  apr.             09.30 uur        H.Mis  voor de wereldvrede        
Zaterdag                      21 apr.             17.30 uur         H.Mis ; zang: Ouderenkoor  
Dinsdag                      24 apr.             09.30 uur       H. Mis voor de wereldvrede