Zondag 19-1 om 11.00 (!) uur: Edith Stein Mis in het kader van 75 jaar bevrijding Echt

Weekoverzicht

PAROCHIE  H. LANDRICUS
Contactadres:
Pastoor: R. Kanke, Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Telefoon: 0475- 481659
E-mail: r.kanke@home.nl
Website: www.ParochieEcht.nl
Facebook: Parochie Landricus

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

U vindt elke zondag de weekendpreek op onze website onder Preken  ( Jaar C)

 

Maandag 13-01 00:00 H. Hilarius, bisschop en kerkleraar

Geen H.Mis

Dinsdag 14-01 19:00 Avondmis

uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg.  

Woensdag 15-01 19:00 H. Arnold Janssen, priester

Avondmis        voor oude misintenties

Donderdag 16-01 19:00 Avondmis

aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur.
voor de vluchtelingen van de wereld

Vrijdag 17-01 09:00 H. Antonius, abt.

Ochtendmis      voor de parochie.

Zaterdag 18-01 18:00 Avondmis tweede zondag door het jaar

zang   volkszang
gest. h. mis mevr. M.A. Boonen;
jrd. Frits Aelmans.

Zondag 19-01 11:00 Tweede zondag door het jaar.

11.00 uur  Pontificale Eucharistieviering
bij gelegenheid van 75 jarige herdenking
van WO II van de gemeente  Echt-Susteren
georganiseerd door de Stichting Dr. Edith Stein Echt
o.l.v. Pastoor Rainer Kanke,
Parochie van de H.Landricus & H.Edith Stein
Celebranten:
Mgr. Patrick Hoogmartens van Hasselt (B)
Mgr. Heinrich Mussinghoff, em. van Aken (D)

Mgr. Everard de Jong, hulpMgr. de Jong van Roermond (NL)
deken Geert Lauvenberg en pastoor Rainer Kanke
Met medewerking van de Broederschappen van de H. Ambrosius
en van de H.Joseph en H.Barbara te Echt,

het Vriendenkoor Echt en Karen van der Wal (solozang)

voor de parochie;
gest. h. mis Elly Delsing ( voor haar verjaardag); 
gest. jrd. Jeanne Benjaminsen en overleden familieleden;
jrd. Werner Kanke en voor Margrit Kanke;
levende en overleden leden van de stichting Dr. Edith Stein;
voor een goede gezondheid.

Maandag 20-01 00:00 H. Fabianus, paus en martelaar.

Geen H.Mis

Dinsdag 21-01 09:00 H. Agnes, maagd en martelares

09.00 uur  Ochtendmis    ipv. Avondmis (vw de bevrijdingsviering in Sint Joost)
voor de parochie.

Woensdag 22-01 19:00 H. Vincentius, diaken en martelaar

Avondmis      
Victor Körvers en overledenen familie Körvers – Moors;
Marcel Theunissen, overleden familie Theunissen en
 overleden familie Verhoeven.                                                                          

Donderdag 23-01 09:00 Ochtendmis ipv.Avondmis

uit dankbaarheid t.e.v. O. L. Vrouw van Schilberg

Vrijdag 24-01 09:00 H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar.

voor oude misintenties

 

 

Biechtgelegenheid

Iedere zaterdag om 15.00 uur is er gelegenheid tot biechten.


Opgeven van misintenties

Voor het opgeven van misintenties kunt U  terecht bij Diaken Beerkens, Diepstraat 5, tel. 481157 of   06 – 10296216


Parochiekantoor

Iedere dinsdagmorgen en iedere donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt U terecht op het parochiekantoor voor het afspreken van een huwelijk, misintenties enz.
Het parochiekantoor is gevestigd op de pastorie, Vrijthof 21.
Het parochiekantoor is ook per mail bereikbaar: parochiekantoor.echt@home.nl.
Voor sterfgevallen kunt U terecht bij Pastoor Kanke op de pastorie, Vrijthof 21, tel 481659.


Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met pastoor Kanke, tel. 481659. Voorafgaand aan het doopsel is er immers een keer per maand een gemeenschappelijk doopgesprek voor alle doopouders.
e- mail: r.kanke@home.nl

 

De Gebedsbeweging “Oremus”

Is een spiritueel initiatief voor de innerlijke vernieuwing van de kerk.
De priesters van het dekenaat Susteren willen een keer per maand samen komen voor een uur van gebed voor de innerlijke vernieuwing van de kerk.

De gebedsbijeenkomsten zijn gepland telkens op de laatste zondag van de maand om 15.00 uur in een van de kerken van het dekenaat. Een gebedsbijeenkomst bestaat uit eucharistische aanbidding en het rozenkransgebed met korte overwegingen, die door de priester ter plaatse worden voorbereid. Graag roepen ze de gelovigen van alle parochies op om met hen mee te bidden en daarvoor telkens naar een andere gastkerk te komen. De priesters willen zelf het goede voorbeeld geven en zullen zo veel mogelijk elke keer aanwezig zijn. De eerste bijeenkomst was op zondag 25-11 om 15.00 uur in de kerk van de H.Landricus te Echt


H.Edith Stein is nu officieel de tweede patroon van onze parochie geworden

Tijdens de pontificale Mis op zondag 25 juni had onze bisschop Mgr.Wiertz een bijzondere verrassing voor alle parochianen. Naar aanleiding van de 75e sterfdag van de heilige Edith Stein had hij namelijk – op aanvraag van het kerkbestuur en na goedvinden van de Congregatie voor de Eredienst – een decreet uitgevaardigd waarin de heilige Edith Stein officieel als 2e patroon aan onze parochie wordt toegevoegd. Daardoor wordt naast de verering van de eeuwenoude heilige Landricus ook de bijzondere betekenis van de heilige Edith Stein, patrones van Europa, nog eens onderstreept. De officiële naam van onze parochie luidt dus voortaan:
Parochie H.Landricus & H. Edith Stein.
(Voor alle duidelijkheid: het kerkgebouw blijft gewoon de Landricuskerk heten).

In dezelfde pontificale Mis reikte onze burgemeester Jos Hessels vanwege het 50-jarig jubileum van de Stichting Dr. Edith Stein Echt aan dezelfde stichting de zilveren erepenning van de gemeente Echt-Susteren uit, die door de voorzitter Mevr. Jen Stassen-Muyrers in ontvangst werd genomen.

  

 

Tarieven 2018

In het Parochiecluster Echt heeft men nog geen gezamenlijke tarieven vastgesteld. Wel heeft elke parochie de opdracht gekregen, de tarieven steeds meer aan te passen om uiteindelijk tot gezamenlijke tarieven te komen. Onze parochie gaat met ingang van 1 januari enkele tarieven verhogen, mede gebaseerd op het tarievenvoorstel 2016 Bisdom Roermond.

H.Mis door de week  / weekend 10 euro  / 20 euro
Begrafenismis 375 euro
Crematorium-priester (zonder andere kerkdienst) 300 euro
Huwelijksmis 375 euro
Gestichte dienst 10 jaar 230 euro
Gestichte dienst 20 jaar 450 euro

 

Urnenveld op het Landricuskerkhof

Graag maken wij u erop attent, dat het Landricuskerkhof beschikt over een mooi urnenveld. De bijzetting van de urn van uw dierbare combineert de twee voordelen van een uitvaart en een crematie. Enerzijds hebben de nabestaanden een plaats voor de rouwverwerking, anderzijds is een urnenveld geheel onderhoudsvrij.

 

Herinnering Kerkbijdrage.

Het kan zijn dat de kerkbijdrage dit jaar aan uw aandacht is ontgaan. Ook Uw bijdrage is belangrijk. U kunt uw bijdrage alsnog overmaken. Alvast bedankt!
Kerkbijdrage, misintenties en giften rek.nr.  NL90RABO0113142145
t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus Echt
 


Heilige Missen in het zorgcentrum “De Egthe”

Dinsdag                         14 jan.                9.30 uur             Heilige Mis voor priesterroepingen 
Zaterdag                        18  jan              18.00 uur             Heilige Mis;  zang Ouderenkoor; 
                                                                                              
                                                                                            
Dinsdag                         21 jan.                 9.30 uur            H.Mis voor priesterroepingen