Musica Caulita treedt na ruim 30 jaar weer op > Parochie St.Joost > Nieuws St.Joost  ***** Algemene vooraankondiging: Zegening van de graven met Allerzielen: Annahof 4-11 om 13.30 uur / Parochiekerkhof Landricus 4-11 aansluitend aan het lof van 15.00 uur / Parochiekerkhof Judocus 4-11 aansluitend aan de Allerzielenmis van 15.00 uur

Weekoverzicht

PAROCHIE  H. LANDRICUS
Contactadres:
Pastoor: R. Kanke, Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Telefoon: 0475- 481659
E-mail: r.kanke@home.nl
Website: www.ParochieEcht.nl
Facebook: Parochie Landricus

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

U vindt elke zondag de weekendpreek op onze website onder Preken  ( Jaar B)

 

Maandag 15-10 00:00 H. Teresa van Jezus, maagd en kerklerares

Geen H.Mis

Dinsdag 16-10 18:40 H. Hedwig, kloosterlinge

18.40 uur      Bidden van de rozenkrans.
19.00 uur     Avondmis     Harrie Eussen namens Ambrosius Broederschap

Woensdag 17-10 18:40 H. Ignatius van Antiochie, bisschop en martelaar

18.40 uur      Bidden van de rozenkrans.
19.00 uur     Avondmis     uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg.

Donderdag 18-10 18:40 H. Lucas, evangelist.

18.40 uur      Bidden van de rozenkrans.
19.00 uur     Avondmis;  aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur      
voor oude misintenties.

Vrijdag 19-10 09:00 H. Paulus van het Kruis

Ochtendmis   voor de parochie.

Zaterdag 20-10 18:00 Avondmis negenentwintigste zondag door het jaar

Zang   volkszang
uit dankbaarheid t.e.v. H. Edith Stein 
intentie Ilse Smeijsters

Zondag 21-10 10:00 Negen en twintigste zondag door het jaar.

Hoogmis Zang   Gastkoor Trio AMAMI Sint Joost.
voor de parochie;
gest. jrd. overleden echtgenoten Piet Aben en Maria Storken;
Harrie Eussen en Anna Cuijpers;
Maria Jonk en Paul Beunen; 
jrd. Wim Bijlmakers;
Tiny Wolters – Grispen.

                          

Maandag 22-10 00:00 H. Johannes Paulus II, paus

Geen H.Mis

Dinsdag 23-10 18:40 H. Johannes van Capestrano, priester

18.40 uur      Bidden van de rozenkrans.
19.00 uur     Avondmis    
gest. jrd. familie Paul Beunen en familie Jonk – Mintjens;
Hub Körvers namens Ambrosius Broederschap

Woensdag 24-10 18:40 H. Antonius Maria Claret, bisschop

18.40 uur      Bidden van de rozenkrans.
19.00 uur     Avondmis     uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg

Donderdag 25-10 18:40 Avondmis met rozenkransgebed

18.40 uur      Bidden van de rozenkrans.
19.00 uur     Avondmis     aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur.
Katharina Stieve

Vrijdag 26-10 09:00 Ochtendmis

voor de parochie.

 

Biechtgelegenheid
Elke zaterdag is er om 15.00 uur gelegenheid tot biechten


Opgeven van misintenties

Voor het opgeven van misintenties kunt U  terecht bij Diaken Beerkens, Diepstraat 5, tel. 481157 of   06 – 10296216


Parochiekantoor

Iedere dinsdagmorgen en iedere donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt U terecht op het parochiekantoor voor het afspreken van een huwelijk, misintenties enz.
Het parochiekantoor is gevestigd op de pastorie, Vrijthof 21.
Het parochiekantoor is ook per mail bereikbaar: parochiekantoor.echt@home.nl.
Voor sterfgevallen kunt U terecht bij Pastoor Kanke op de pastorie, Vrijthof 21, tel 481659.


Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met pastoor Kanke, tel. 481659. Voorafgaand aan het doopsel is er immers een keer per maand een gemeenschappelijk doopgesprek voor alle doopouders.
e- mail: r.kanke@home.nl

 

Rozenkransmaand.

In de oktobermaand wordt iedere weekdag het rozenhoedje gebeden, twintig minuten voor de aanvang van de avondmis. Wie een bloemetje bij het Mariabeeld voor bij het altaar wil neerzetten, is van harte welkom. Lege vazen staan achter het beeldje.

 

Themadag H. Edith Stein.

Deze themadag wordt gehouden op zaterdag 10 november 2018 van 13.30 uur tot 17.30 uur in
Zorgcentrum “De Egthe 1 te Echt.
Thema:  Edith Stein en Sint-Paulus
Inleider:  Pater Benoit Standaert OSB. 

Wat is de mogelijke invloed geweest van de apostel Paulus op het denken en het leven van Edith Theresa Benedicta a Cruce Stein? “Ik begin in te zien hoe ik die relatie vorm kan geven in een conferentie “, aldus Pater Benoit.

Thema: “ Was es bedeutet, von Gott für ewig angenommen zu sein, das laßt sich in Worten nicht aussprechen “ , een citaat uit een brief van Edith Stein aan Roman Ingarden
Inleider :  Prof. Dr. Ilse Kerremans OCDS.

“Wat het betekent door God voor eeuwig aangenomen te zijn, kan men niet onder woorden brengen.”
In het jaar 2018 is het 80 jaar geleden dat Edith haar plechtige geloften aflegde in de orde van de ongeschoeide Karmel maar het is ook historisch een kantelpunt, een jaar dat culmineert in de Reichskristallnacht en haar overbrening naar de Karmel van Echt.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk welkom.

Bij deelname, graag voor 6 november, een berichtje naar het secretariaat: Mevr. J. Stassen – Muyrers, Berkelaarsweg 27 6101 AV  Echt. Tel: 0475 48 21 36 of 06 510 851 79.
e- mail jen.stassen@wxs.nl.

 

 

H.Edith Stein is nu officieel de tweede patroon van onze parochie geworden

Tijdens de pontificale Mis op zondag 25 juni had onze bisschop Mgr.Wiertz een bijzondere verrassing voor alle parochianen. Naar aanleiding van de 75e sterfdag van de heilige Edith Stein had hij namelijk – op aanvraag van het kerkbestuur en na goedvinden van de Congregatie voor de Eredienst – een decreet uitgevaardigd waarin de heilige Edith Stein officieel als 2e patroon aan onze parochie wordt toegevoegd. Daardoor wordt naast de verering van de eeuwenoude heilige Landricus ook de bijzondere betekenis van de heilige Edith Stein, patrones van Europa, nog eens onderstreept. De officiële naam van onze parochie luidt dus voortaan:
Parochie H.Landricus & H. Edith Stein.
(Voor alle duidelijkheid: het kerkgebouw blijft gewoon de Landricuskerk heten).

In dezelfde pontificale Mis reikte onze burgemeester Jos Hessels vanwege het 50-jarig jubileum van de Stichting Dr. Edith Stein Echt aan dezelfde stichting de zilveren erepenning van de gemeente Echt-Susteren uit, die door de voorzitter Mevr. Jen Stassen-Muyrers in ontvangst werd genomen.

  

 

Tarieven 2018

In het Parochiecluster Echt heeft men nog geen gezamenlijke tarieven vastgesteld. Wel heeft elke parochie de opdracht gekregen, de tarieven steeds meer aan te passen om uiteindelijk tot gezamenlijke tarieven te komen. Onze parochie gaat met ingang van 1 januari enkele tarieven verhogen, mede gebaseerd op het tarievenvoorstel 2016 Bisdom Roermond.

H.Mis door de week  / weekend 10 euro  / 20 euro
Begrafenismis 375 euro
Crematorium-priester (zonder andere kerkdienst) 300 euro
Huwelijksmis 375 euro
Gestichte dienst 10 jaar 230 euro
Gestichte dienst 20 jaar 450 euro

 

Urnenveld op het Landricuskerkhof

Graag maken wij u erop attent, dat het Landricuskerkhof beschikt over een mooi urnenveld. De bijzetting van de urn van uw dierbare combineert de twee voordelen van een uitvaart en een crematie. Enerzijds hebben de nabestaanden een plaats voor de rouwverwerking, anderzijds is een urnenveld geheel onderhoudsvrij.

 

Herinnering Kerkbijdrage.

Het kan zijn dat de kerkbijdrage dit jaar aan uw aandacht is ontgaan. Ook Uw bijdrage is belangrijk. U kunt uw bijdrage alsnog overmaken. Alvast bedankt!
Kerkbijdrage, misintenties en giften rek.nr.  NL90RABO0113142145
t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus Echt
 

Heilige Missen in het zorgcentrum “De Egthe”

Dinsdag                       16 okt.           09.30 uur       H.Mis voor de wereldvrede  
Zaterdag                     20 okt.           17.30 uur        H.Mis voor de wereldvrede; zang   ouderenkoor  
Dinsdag                      23 okt.            09.30 uur       H.Mis  voor priesterroepingen