Voor Sint Joost: Omdat Gilsing Lokale Media stopt met de uitgave van het Klökske, vindt u de parochieberichten voortaan in ’t Waekblaad.

Weekoverzicht

PAROCHIE  H. LANDRICUS
Contactadres:
Pastoor: R. Kanke, Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Telefoon: 0475- 481659
E-mail: r.kanke@home.nl
Website: www.ParochieEcht.nl
Facebook: Parochie Landricus

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

U vindt elke zondag de weekendpreek op onze website onder Preken  ( Jaar C)

 

Dinsdag 12-11 19:00 H. Josefat, bisschop en martelaar

Avondmis      Netje van Kempen – Aben namens Ambrosius Broederschap

Woensdag 13-11 00:00 Geen Avondmis
Donderdag 14-11 19:00 H. Laurentius van Dublin, bisschop

Avondmis        
aansluitend  eucharistische aanbidding tot 20.00 uur.
uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg

Vrijdag 15-11 09:00 H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar

Ochtendmis     gest. H. Mis Paul Peter Konings en Maria Delsing.

 

Zaterdag 16-11 18:00 Openingsmis van het carnavalsseizoen CV De Aester

Met zang en muziek
Johannes Stieve, junior 
Intentie  Annie Aben-Stals en echtgenoot Lei Aben en zoon Geert.

Zondag 17-11 10:00 Drie – en- dertigste zondag door het jaar.

Hoogmis met Kinderwoorddienst . 
Muziek: Orgel door Koen Vroemen voor de parochie.
ouders Cuijpers – Cuijpers, dochters Truus, Mieke en Annie
en zonen Jan en Frans en schoonzoon Harrie Eussen;
overleden ouders Ber en Annie Delsing – van de Laar.

Maandag 18-11 00:00 Geen H.Mis
Dinsdag 19-11 19:00 Avondmis

voor oude misintenties.
Jrd Marcel Theunissen

Woensdag 20-11 19:00 Opdracht van de heilige Maagd Maria.

Avondmis         
uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg.
Intentie Piet Walraven.

Donderdag 21-11 19:00 H. Cecilia, maagd en martelares

Avondmis 
aansluitend  eucharistische aanbidding tot 20.00 uur

Vrijdag 22-11 09:00 H. Clemens I, paus en martelaar

Ochtendmis     voor de parochie

 

 

Biechtgelegenheid

Iedere zaterdag om 15.00 uur is er gelegenheid tot biechten.


Opgeven van misintenties

Voor het opgeven van misintenties kunt U  terecht bij Diaken Beerkens, Diepstraat 5, tel. 481157 of   06 – 10296216


Parochiekantoor

Iedere dinsdagmorgen en iedere donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt U terecht op het parochiekantoor voor het afspreken van een huwelijk, misintenties enz.
Het parochiekantoor is gevestigd op de pastorie, Vrijthof 21.
Het parochiekantoor is ook per mail bereikbaar: parochiekantoor.echt@home.nl.
Voor sterfgevallen kunt U terecht bij Pastoor Kanke op de pastorie, Vrijthof 21, tel 481659.


Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met pastoor Kanke, tel. 481659. Voorafgaand aan het doopsel is er immers een keer per maand een gemeenschappelijk doopgesprek voor alle doopouders.
e- mail: r.kanke@home.nl

 

 


De Gebedsbeweging “Oremus”

Is een spiritueel initiatief voor de innerlijke vernieuwing van de kerk.
De priesters van het dekenaat Susteren willen een keer per maand samen komen voor een uur van gebed voor de innerlijke vernieuwing van de kerk.

De gebedsbijeenkomsten zijn gepland telkens op de laatste zondag van de maand om 15.00 uur in een van de kerken van het dekenaat. Een gebedsbijeenkomst bestaat uit eucharistische aanbidding en het rozenkransgebed met korte overwegingen, die door de priester ter plaatse worden voorbereid. Graag roepen ze de gelovigen van alle parochies op om met hen mee te bidden en daarvoor telkens naar een andere gastkerk te komen. De priesters willen zelf het goede voorbeeld geven en zullen zo veel mogelijk elke keer aanwezig zijn. De eerste bijeenkomst was op zondag 25-11 om 15.00 uur in de kerk van de H.Landricus te Echt


H.Edith Stein is nu officieel de tweede patroon van onze parochie geworden

Tijdens de pontificale Mis op zondag 25 juni had onze bisschop Mgr.Wiertz een bijzondere verrassing voor alle parochianen. Naar aanleiding van de 75e sterfdag van de heilige Edith Stein had hij namelijk – op aanvraag van het kerkbestuur en na goedvinden van de Congregatie voor de Eredienst – een decreet uitgevaardigd waarin de heilige Edith Stein officieel als 2e patroon aan onze parochie wordt toegevoegd. Daardoor wordt naast de verering van de eeuwenoude heilige Landricus ook de bijzondere betekenis van de heilige Edith Stein, patrones van Europa, nog eens onderstreept. De officiële naam van onze parochie luidt dus voortaan:
Parochie H.Landricus & H. Edith Stein.
(Voor alle duidelijkheid: het kerkgebouw blijft gewoon de Landricuskerk heten).

In dezelfde pontificale Mis reikte onze burgemeester Jos Hessels vanwege het 50-jarig jubileum van de Stichting Dr. Edith Stein Echt aan dezelfde stichting de zilveren erepenning van de gemeente Echt-Susteren uit, die door de voorzitter Mevr. Jen Stassen-Muyrers in ontvangst werd genomen.

  

 

Tarieven 2018

In het Parochiecluster Echt heeft men nog geen gezamenlijke tarieven vastgesteld. Wel heeft elke parochie de opdracht gekregen, de tarieven steeds meer aan te passen om uiteindelijk tot gezamenlijke tarieven te komen. Onze parochie gaat met ingang van 1 januari enkele tarieven verhogen, mede gebaseerd op het tarievenvoorstel 2016 Bisdom Roermond.

H.Mis door de week  / weekend 10 euro  / 20 euro
Begrafenismis 375 euro
Crematorium-priester (zonder andere kerkdienst) 300 euro
Huwelijksmis 375 euro
Gestichte dienst 10 jaar 230 euro
Gestichte dienst 20 jaar 450 euro

 

Urnenveld op het Landricuskerkhof

Graag maken wij u erop attent, dat het Landricuskerkhof beschikt over een mooi urnenveld. De bijzetting van de urn van uw dierbare combineert de twee voordelen van een uitvaart en een crematie. Enerzijds hebben de nabestaanden een plaats voor de rouwverwerking, anderzijds is een urnenveld geheel onderhoudsvrij.

 

Herinnering Kerkbijdrage.

Het kan zijn dat de kerkbijdrage dit jaar aan uw aandacht is ontgaan. Ook Uw bijdrage is belangrijk. U kunt uw bijdrage alsnog overmaken. Alvast bedankt!
Kerkbijdrage, misintenties en giften rek.nr.  NL90RABO0113142145
t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus Echt
 


Heilige Missen in het zorgcentrum “De Egthe”

Dinsdag                     12 nov               09.30 uur          Heilige Mis   voor priesterroepingen
Zaterdag                    16 nov.               17.30 uur          Heilige Mis;  voor de wereldvrede; zang Ouderenkoor; 
                                                                                            
Dinsdag                     19 nov.             09.30 uur          Heilige Mis    voor priesterroepingen