Bijbelavond: Tobias ontmoet de engel Rafaël. Geef je tijdig op bij r.kanke@home.nl Zie verder bij nieuws.

Weekoverzicht

PAROCHIE  H. LANDRICUS
Contactadres:
Pastoor: R. Kanke, Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Telefoon: 0475- 481659
E-mail: r.kanke@home.nl
Website: www.ParochieEcht.nl
Facebook: Parochie Landricus

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

U vindt elke zondag de weekendpreek op onze website onder Preken  ( Jaar C)

 

Maandag 19-08 00:00 H. Johannes Eudes, priester.

Geen H. Mis.

 

Dinsdag 20-08 09:00 H. Bernardus, abt en kerkleraar.

OCHTENDMIS    (ipv de avondmis)
voor de parochie.

Woensdag 21-08 19:00 H. Pius X, paus.

Avondmis       
jrd. Billa Görtz – Verheijen;
ouders Verheijen enTruusje en Jacques; 
Piet Ramakers.

Donderdag 22-08 19:00 H. Maagd Maria, Koningin

Avondmis       
aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur
uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg

Vrijdag 23-08 09:00 H. Rosa van Lima, maagd

Ochtendmis   voor oude misintenties

Zaterdag 24-08 18:00 Avondmis een en twintigste zondag door het jaar

Zang   dameskoor.
nad. Thoom Meuwissen;
jrd. Sef en Roos Ubben en Frans Beckers.
collecte MIVA

Zondag 25-08 10:00 Een – en – Twintgste zondag door het jaar.

10.00  uur    Hoogmis; Zang   Herenkoor H. Landricus.
voor onze parochie;
gest. jrd. overleden echtgenoten Piet Aben en Maria Storken.
collecte MIVA

11.30 uur       H. Mis bij de Annakapel in Gebroek.
Misintenties worden door de stichting St.Annakapel  Gebroek aangenomen.

15.00 uur   Gebedsbeweging Oremus.
Priesters van het dekenaat en lekengelovigen
bidden 1 uur samen voor de innerlijke vernieuwing van de kerk.
Deze keer in de kerk van Grevenbicht.

Maandag 26-08 00:00 Geen H.Mis
Dinsdag 27-08 19:00 H. Monica

Avondmis    voor oude misintenties

 

Woensdag 28-08 00:00 H. Augustinus, bisschop en kerkleraar

Geen H. Mis.                
(wij verwijzen naar de Mis in de Karmel om 8.15 uur)

Donderdag 29-08 19:00 Marteldood van de H. Johannes de Doper.

19.00 uur   Avondmis       
aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur
uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg.

                             

Vrijdag 30-08 09:00 Ochtendmis

voor de parochie.

 

Biechtgelegenheid

Iedere zaterdag om 15.00 uur is er gelegenheid tot biechten.


Opgeven van misintenties

Voor het opgeven van misintenties kunt U  terecht bij Diaken Beerkens, Diepstraat 5, tel. 481157 of   06 – 10296216


Parochiekantoor

Iedere dinsdagmorgen en iedere donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt U terecht op het parochiekantoor voor het afspreken van een huwelijk, misintenties enz.
Het parochiekantoor is gevestigd op de pastorie, Vrijthof 21.
Het parochiekantoor is ook per mail bereikbaar: parochiekantoor.echt@home.nl.
Voor sterfgevallen kunt U terecht bij Pastoor Kanke op de pastorie, Vrijthof 21, tel 481659.


Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met pastoor Kanke, tel. 481659. Voorafgaand aan het doopsel is er immers een keer per maand een gemeenschappelijk doopgesprek voor alle doopouders.
e- mail: r.kanke@home.nl

 

Bedevaart   Kevelaer       

in samenwerking met Dekenaat Susteren – Echt en omstreken.
Dinsdag  24 september 2019
Vertrek vanaf Landricuskerk (kant Diepstraat) Tussen 8.00 uur en 8.30 uur
Thuiskomst: ± 19.45 uur.
De kosten bedragen € 20, –  p.p., 
Aanmelden tot uiterlijk donderdag 29 augustus,
betalen  en meer informatie over deze bedevaart
elke dinsdag of donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur
op het parochiekantoor,   Vrijthof 21      telefoon: 0475 –  481659

 

Bedevaart naar Banneux 2019

Wij nodigen uit voor een bedevaart naar Banneux op zaterdag 25 augustus 2019.

Thema van de bedevaart: Rijk met Maria, de Maagd van de Armen.

Kosten € 24,00 per persoon. Opgave: Het Huis voor de Pelgrim,  Maastricht  Tel. 043 3215715.Legioen van Maria, Bisdom Roermond.

 

 

LOURDES

 

In september vertrekken we met 25 parochianen uit de gemeente Echt-Susteren e.o. naar Lourdes, waar we deelnemen aan de Nederlandse bedevaart die wordt georganiseerd door het Huis voor de Pelgrim.

We vertrekken per vliegtuig vanaf Maastricht en verblijven in een viersterrenhotel op basis van volpension. Tijdens deze reis wordt u een volledig verzorgd programma aangeboden.

Altijd al willen weten waar “de hemel de aarde raakt” en samen met onze groep naar Lourdes willen reizen, dan is er nu de mogelijkheid!

Er zijn nog enkele plekken vrij voor onze parochiebedevaart van 11 t/m 16 september.

Deze reis is geschikt voor zowel gezonde en zieke mensen, jong en oud.

Bent u CZ verzekert, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een flinke korting op de reissom aanvragen. Als u zich wilt aanmelden of verdere informatie wilt ontvangen dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon voor deze reis naar Lourdes.
ROSALINDA LEBIODA            0475-485966

 

De Gebedsbeweging “Oremus”

Is een spiritueel initiatief voor de innerlijke vernieuwing van de kerk.
De priesters van het dekenaat Susteren willen een keer per maand samen komen voor een uur van gebed voor de innerlijke vernieuwing van de kerk.

De gebedsbijeenkomsten zijn gepland telkens op de laatste zondag van de maand om 15.00 uur in een van de kerken van het dekenaat. Een gebedsbijeenkomst bestaat uit eucharistische aanbidding en het rozenkransgebed met korte over­wegingen, die door de priester ter plaatse worden voorbereid. Graag roepen ze de gelovigen van alle parochies op om met hen mee te bidden en daarvoor telkens naar een andere gastkerk te komen. De priesters willen zelf het goede voorbeeld geven en zullen zo veel mogelijk elke keer aanwezig zijn. De eerste bijeenkomst was op zondag 25-11 om 15.00 uur in de kerk van de H.Landricus te Echt


H.Edith Stein is nu officieel de tweede patroon van onze parochie geworden

Tijdens de pontificale Mis op zondag 25 juni had onze bisschop Mgr.Wiertz een bijzondere verrassing voor alle parochianen. Naar aanleiding van de 75e sterfdag van de heilige Edith Stein had hij namelijk – op aanvraag van het kerkbestuur en na goedvinden van de Congregatie voor de Eredienst – een decreet uitgevaardigd waarin de heilige Edith Stein officieel als 2e patroon aan onze parochie wordt toegevoegd. Daardoor wordt naast de verering van de eeuwenoude heilige Landricus ook de bijzondere betekenis van de heilige Edith Stein, patrones van Europa, nog eens onderstreept. De officiële naam van onze parochie luidt dus voortaan:
Parochie H.Landricus & H. Edith Stein.
(Voor alle duidelijkheid: het kerkgebouw blijft gewoon de Landricuskerk heten).

In dezelfde pontificale Mis reikte onze burgemeester Jos Hessels vanwege het 50-jarig jubileum van de Stichting Dr. Edith Stein Echt aan dezelfde stichting de zilveren erepenning van de gemeente Echt-Susteren uit, die door de voorzitter Mevr. Jen Stassen-Muyrers in ontvangst werd genomen.

  

 

Tarieven 2018

In het Parochiecluster Echt heeft men nog geen gezamenlijke tarieven vastgesteld. Wel heeft elke parochie de opdracht gekregen, de tarieven steeds meer aan te passen om uiteindelijk tot gezamenlijke tarieven te komen. Onze parochie gaat met ingang van 1 januari enkele tarieven verhogen, mede gebaseerd op het tarievenvoorstel 2016 Bisdom Roermond.

H.Mis door de week  / weekend 10 euro  / 20 euro
Begrafenismis 375 euro
Crematorium-priester (zonder andere kerkdienst) 300 euro
Huwelijksmis 375 euro
Gestichte dienst 10 jaar 230 euro
Gestichte dienst 20 jaar 450 euro

 

Urnenveld op het Landricuskerkhof

Graag maken wij u erop attent, dat het Landricuskerkhof beschikt over een mooi urnenveld. De bijzetting van de urn van uw dierbare combineert de twee voordelen van een uitvaart en een crematie. Enerzijds hebben de nabestaanden een plaats voor de rouwverwerking, anderzijds is een urnenveld geheel onderhoudsvrij.

 

Herinnering Kerkbijdrage.

Het kan zijn dat de kerkbijdrage dit jaar aan uw aandacht is ontgaan. Ook Uw bijdrage is belangrijk. U kunt uw bijdrage alsnog overmaken. Alvast bedankt!
Kerkbijdrage, misintenties en giften rek.nr.  NL90RABO0113142145
t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus Echt
 


Heilige Missen in het zorgcentrum “De Egthe”

Dinsdag              20 aug.                09.30 uur          Heilige Mis   voor de wereldvrede
Zaterdag             24 aug.                17.30 uur           Heilige Mis; voor priesterroepingen; zang Ouderenkoor  
Dinsdag              27 aug.                 09.30 uur          Heilige Mis    voor de werledvrede