Lichtkrant

GEZINSMIS op zondag 3-12 om 10.00 uur . Iedereen welkom! Wij vieren de 1e Advent! // Trouwens, d Sint is ook in het land (zie NIEUWS)

Weekoverzicht

PAROCHIE  H. LANDRICUS
Contactadres:
Pastoor: R. Kanke, Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Telefoon: 0475- 481659
E-mail: r.kanke@home.nl
Website: www.ParochieEcht.nl
Facebook: Parochie Landricus

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

U vindt elke zondag de weekendpreek op onze website onder Preken  ( Jaar B)

Maandag 11-12 19:00 Avondmis Ambrosius Broederschap

Voor de  levende en overleden leden van de Ambrosius Broederschap.
Aansluitend jaarfeest.

 

Dinsdag 12-12 19:00 Avondmis

Toos Housmans – van Halbeek

Woensdag 13-12 19:00 Avondmis

overledenen van de familie Stieve – Kanke

Donderdag 14-12 19:00 Avondmis

14.00 uur    Adventsviering Seniorenvereniging in Bruin Café de Markt
19.00 uur   Avondmis    aansluitend  eucharistische aanbidding tot 20.00 uur.
uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg.

Vrijdag 15-12 09:00 Ochtendmis

voor oude misintenties
17.00 uur   Kerststal kijken in de Landricuskerk door de kinderen van de Dagopvang de Graaf.

Zaterdag 16-12 18:00 Avondmis Derde zondag van de Advent.

Zang  volkszang
Voor de parochie. 
Jrd. Fien Meuwissen-Cuijpers. 
Intentie voor Harie Ruijters en Mia Ruijters-Broen
Intentie voor Mia Schlangen-Jans

Zondag 17-12 10:00 Derde zondag van de Advent

Hoogmis        Zang   Herenkoor H. Landricus. 
voor de parochie.
gest. jrd. overleden echtgenoten Piet Aben en Maria Storken.
gest. jrd. mevr. Rutten.
Zeswekendienst Paula Willems-Rijnen en jrd. Toon Willems
Jrd. Ouders Van Hegelsom-Gerits.

Maandag 18-12 00:00 Geen H.Mis
Dinsdag 19-12 19:00 Avondmis

uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg.

 

Woensdag 20-12 19:00 Avondmis

voor de parochie

Donderdag 21-12 19:00 Avondmis

aansluitend  eucharistische aanbidding tot 20.00 uur.
voor priesters en priesterroepingen, 
voor religieuzen en religieuze roepingen

Vrijdag 22-12 00:00 Ochtendmis vervalt

18.30 uur   (afwijkend tijdstip)  Kerstviering Pergamijn.

 

 

 
Biechtgelegenheid
Elke zaterdag is er om 15.00 uur gelegenheid tot biechten


Opgeven van misintenties

Voor het opgeven van misintenties kunt U  terecht bij Diaken Beerkens, Diepstraat 5, tel. 481157 of   06 – 10296216

 

Parochiekantoor

Iedere dinsdagmorgen en iedere donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt U terecht op het parochiekantoor voor het afspreken van een huwelijk, misintenties enz.
Het parochiekantoor is gevestigd op de pastorie, Vrijthof 21.
Het parochiekantoor is ook per mail bereikbaar: parochiekantoor.echt@home.nl.
Voor sterfgevallen kunt U terecht bij Pastoor Kanke op de pastorie, Vrijthof 21, tel 481659.

Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met pastoor Kanke, tel. 481659. Voorafgaand aan het doopsel is er immers een keer per maand een gemeenschappelijk doopgesprek voor alle doopouders.

  e- mail: r.kanke@home.nl

 

Kerstcommunie.

Zondag 24 december zal de Kerstcommunie worden rondgebracht.
Zijn er nog mensen die graag de H. Communie willen ontvangen?
Zij kunnen zich melden bij Diaken W. Beerkens, Diepstraat 5, tel. 48 11 57.

 

Kerststal.

In de St. Landricuskerk staat ook dit jaar weer een prachtige kerststal opgesteld. De zeer gemotiveerde vrijwillige kerststalbouwers hebben er voor gezorgd dat er weer een prachtige kerststal staat. Allen alvast bedankt voor het mooie werk. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om de mooie kerststal te komen bezichtigen.

 

Kinderwoorddienst.

Thema:  Advent

 

Gewijzigde tijden van de Heilige Missen tijdens Kerst

Tijdens de Kerstdagen en Nieuwjaar zijn er andere tijden voor de H. Missen.

Kerstavond 24 december om 17.00 uur   gezinsmis met kerstspel
                                                      22.00 uur  nachtmis m.m.v.  Harmonie St Caecilia en
                                                                           Dameskoor Landricus

Eerste Kerstdag 25 december  11.00 uur  alleen in de Landricuskerk (ook voor St.Joost):
                                                                  Hoogmis  m.m.v. Eghtgalm.

Tweede Kerstdag 26 december  11.00 uur alleen in St.Joost (ook voor Echt)
                                                                   
16.00 uur Kerstconcert Vriendenkoor.

Zaterdag 30 december  18.00 uur    Avondmis  volkszang

                                            19.15 uur oudejaarsmis in St. Joost.

Zondag 31 december  10.00 uur  Oudejaarsmis  zang Herenkoor H. Landricus.

Nieuwjaarsdag  1 januari            11.00 uur  Nieuwjaarsmis in de Landricuskerk (ook voor 

                                                                     St.Joost) m.m.v. Dameskoor.  
 

 

Clustergids.

Voor de kerstdagen verschijnt een kleurrijk magazine dat verspreid wordt in heel het cluster. In dit blad vindt u informatie over het samenwerkingsverband en over verschillende parochies. Er is een bezinnend artikel opgenomen en de beelden uit de kerststallen vertellen over de bewogenheid van de parochies. Ook wordt een overzicht gegeven van de reguliere Vieringen en de Vieringen rond Kerstmis en de jaarwisseling. De foto’s werden gemaakt door Riëlle Konings; Marita Peeters verzorgde de zeer professionele opmaak. Deze  uitgave werd mogelijk gemaakt vanuit de gelden van de voormalige Piusparochie, welke bestemd zijn voor pastorale doeleinden binnen het cluster. Kortom: houdt uw brievenbus goed in de gaten!

 

H.Edith Stein is nu officieel de tweede patroon van onze parochie geworden

Tijdens de pontificale Mis op zondag 25 juni had onze bisschop Mgr.Wiertz een bijzondere verrassing voor alle parochianen. Naar aanleiding van de 75e sterfdag van de heilige Edith Stein had hij namelijk – op aanvraag van het kerkbestuur en na goedvinden van de Congregatie voor de Eredienst – een decreet uitgevaardigd waarin de heilige Edith Stein officieel als 2e patroon aan onze parochie wordt toegevoegd. Daardoor wordt naast de verering van de eeuwenoude heilige Landricus ook de bijzondere betekenis van de heilige Edith Stein, patrones van Europa, nog eens onderstreept. De officiële naam van onze parochie luidt dus voortaan:
Parochie H.Landricus & H. Edith Stein.
(Voor alle duidelijkheid: het kerkgebouw blijft gewoon de Landricuskerk heten).

In dezelfde pontificale Mis reikte onze burgemeester Jos Hessels vanwege het 50-jarig jubileum van de Stichting Dr. Edith Stein Echt aan dezelfde stichting de zilveren erepenning van de gemeente Echt-Susteren uit, die door de voorzitter Mevr. Jen Stassen-Muyrers in ontvangst werd genomen.

  

 

 

Tarieven 2017

In het Parochiecluster Echt heeft men nog geen gezamenlijke tarieven vastgesteld. Wel heeft elke parochie de opdracht gekregen, de tarieven steeds meer aan te passen om uiteindelijk tot gezamenlijke tarieven te komen. Onze parochie gaat met ingang van 1 januari enkele tarieven verhogen, mede gebaseerd op het tarievenvoorstel 2016 Bisdom Roermond.

H.Mis door de week    10 euro
Begrafenismis 375 euro
Crematorium-priester (zonder andere kerkdienst) 300 euro
Huwelijksmis 375 euro
Gestichte dienst 10 jaar 230 euro
Gestichte dienst 20 jaar 450 euro

 

Urnenveld op het Landricuskerkhof

Graag maken wij u erop attent, dat het Landricuskerkhof beschikt over een mooi urnenveld. De bijzetting van de urn van uw dierbare combineert de twee voordelen van een uitvaart en een crematie. Enerzijds hebben de nabestaanden een plaats voor de rouwverwerking, anderzijds is een urnenveld geheel onderhoudsvrij.

 

Herinnering Kerkbijdrage.

Het kan zijn dat de kerkbijdrage dit jaar aan uw aandacht is ontgaan. Ook Uw bijdrage is belangrijk. U kunt uw bijdrage alsnog overmaken. Alvast bedankt!
Kerkbijdrage, misintenties en giften rek.nr.  NL90RABO0113142145
t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus Echt
 

 

Heilige Missen in het zorgcentrum “De Egthe”

Dinsdag                         12 dec             09.30 uur             Heilige Mis        voor de wereldvrede
Zaterdag                         16 dec              17.30 uur            Heilige Mis        zang ouderenkoor
Dinsdag                        19 dec             09.30 uur             Heilige Mis        voor de wereldvrede