CORONACRISIS: GEEN PUBLIEKE VIERINGEN MEER TOT PINKSTEREN > Nieuws / Vastenactie anders > Samen zorgen

Weekoverzicht

PAROCHIE  H. LANDRICUS
Contactadres:
Pastoor: R. Kanke, Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Telefoon: 0475- 481659
E-mail: r.kanke@home.nl
Website: www.ParochieEcht.nl
Facebook: Parochie Landricus

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

U vindt elke zondag de weekendpreek op onze website onder Preken  ( Jaar C)

 

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding
van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen |
aanvullende maatregelen getroffen.

Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week,
worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De reeds opgegeven misintenties worden ingesloten in de niet publieke privémissen van de pastoor,
maar kunnen uiteraard op een later tijdstip nog een keer aangeboden worden.

 

Het Parochiekantoor is in de tijd tot Pinksteren niet meer elke dinsdag of donderdag bezet.
U kunt wel telefonisch contact opnemen met pastoor Kanke.

 

Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met pastoor Kanke, tel. 481659. Voorafgaand aan het doopsel is er immers een keer per maand een gemeenschappelijk doopgesprek voor alle doopouders.
e- mail: r.kanke@home.nl

Herinnering Kerkbijdrage.

Het kan zijn dat de kerkbijdrage dit jaar aan uw aandacht is ontgaan. Ook Uw bijdrage is belangrijk. U kunt uw bijdrage alsnog overmaken. Alvast bedankt!
Kerkbijdrage, misintenties en giften rek.nr.  NL90RABO0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus Echt