Lichtkrant

Dopeling brengt badeend mee > Nieuws

Weekoverzicht

PAROCHIE  H. LANDRICUS
Contactadres:
Pastoor: R. Kanke, Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Telefoon: 0475- 481659
E-mail: r.kanke@home.nl
Website: www.ParochieEcht.nl
Facebook: Parochie Landricus

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

U vindt elke zondag de weekendpreek op onze website onder Preken  ( Jaar B)

 

Maandag 18-06 00:00 Geen H.Mis
Dinsdag 19-06 19:00 H. Romualdus

Avondmis      voor de parochie

Woensdag 20-06 19:00 H. Engelmundus, abt

Avondmis            voor oude misintenties

Donderdag 21-06 19:00 H. Aloisius Gonzaga, kloosteling

Avondmis    
 Aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur. 
uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg.

Vrijdag 22-06 09:00 HH. John Fischer en Thomas More, martelaren

Ochtendmis   voor de parochie

Zaterdag 23-06 18:00 Avondmis Geboorte van de H. Johannes de Doper.

Zang dameskoor
Harrie Meuwissen;
gest. jrd. echtgenoten Wim Simons en Tonia Simons – Dirks.

Zondag 24-06 10:00 Geboorte van de H. Johannes de Doper

Hoogmis  met Kinderwoorddienst.  Zang   Herenkoor St. Landricus.
Voor de parochie: 
gest. jrd. overleden ouders Stassen – Kruijen;
gest. jrd. overleden ouders Cuijpers – Cuijpers, dochters Truus, Mieke,
Annie, zonen Jan en Frans en overleden familie                             
gest. jrd. ouders Joseph Smeets en Tilla Meuwissen; 
Johannes Stieve, senior; 
Harrie Eussen;
bijzondere intentie.

Maandag 25-06 00:00 H. Adalbert, diaken.

Geen H.MIs

Dinsdag 26-06 19:00 Avondmis

voor oude misintenties

Woensdag 27-06 09:00 H. Cyrillus van Alexandrie, bisschop en kerkleraar

OCHTENDMIS ipv Avondmis         
uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg                          

Donderdag 28-06 19:00 H. Ireneus, bisschop en martelaar.

Avondmis 
aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur.
Voor de parochie

 

Vrijdag 29-06 09:00 HH. Petrus en Paulus, apostelen

Ochtendmis    Paul Peter Konings en Maria Delsing;
Elisabeth Stieve, senior.

 

 

Biechtgelegenheid
Elke zaterdag is er om 15.00 uur gelegenheid tot biechten


Opgeven van misintenties

Voor het opgeven van misintenties kunt U  terecht bij Diaken Beerkens, Diepstraat 5, tel. 481157 of   06 – 10296216


Parochiekantoor

Iedere dinsdagmorgen en iedere donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt U terecht op het parochiekantoor voor het afspreken van een huwelijk, misintenties enz.
Het parochiekantoor is gevestigd op de pastorie, Vrijthof 21.
Het parochiekantoor is ook per mail bereikbaar: parochiekantoor.echt@home.nl.
Voor sterfgevallen kunt U terecht bij Pastoor Kanke op de pastorie, Vrijthof 21, tel 481659.


Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met pastoor Kanke, tel. 481659. Voorafgaand aan het doopsel is er immers een keer per maand een gemeenschappelijk doopgesprek voor alle doopouders.

  e- mail: r.kanke@home.nl

 

 

H.Edith Stein is nu officieel de tweede patroon van onze parochie geworden

Tijdens de pontificale Mis op zondag 25 juni had onze bisschop Mgr.Wiertz een bijzondere verrassing voor alle parochianen. Naar aanleiding van de 75e sterfdag van de heilige Edith Stein had hij namelijk – op aanvraag van het kerkbestuur en na goedvinden van de Congregatie voor de Eredienst – een decreet uitgevaardigd waarin de heilige Edith Stein officieel als 2e patroon aan onze parochie wordt toegevoegd. Daardoor wordt naast de verering van de eeuwenoude heilige Landricus ook de bijzondere betekenis van de heilige Edith Stein, patrones van Europa, nog eens onderstreept. De officiële naam van onze parochie luidt dus voortaan:
Parochie H.Landricus & H. Edith Stein.
(Voor alle duidelijkheid: het kerkgebouw blijft gewoon de Landricuskerk heten).

In dezelfde pontificale Mis reikte onze burgemeester Jos Hessels vanwege het 50-jarig jubileum van de Stichting Dr. Edith Stein Echt aan dezelfde stichting de zilveren erepenning van de gemeente Echt-Susteren uit, die door de voorzitter Mevr. Jen Stassen-Muyrers in ontvangst werd genomen.

  

 

 

Tarieven 2018

In het Parochiecluster Echt heeft men nog geen gezamenlijke tarieven vastgesteld. Wel heeft elke parochie de opdracht gekregen, de tarieven steeds meer aan te passen om uiteindelijk tot gezamenlijke tarieven te komen. Onze parochie gaat met ingang van 1 januari enkele tarieven verhogen, mede gebaseerd op het tarievenvoorstel 2016 Bisdom Roermond.

H.Mis door de week  / weekend 10 euro  / 20 euro
Begrafenismis 375 euro
Crematorium-priester (zonder andere kerkdienst) 300 euro
Huwelijksmis 375 euro
Gestichte dienst 10 jaar 230 euro
Gestichte dienst 20 jaar 450 euro

 

Urnenveld op het Landricuskerkhof

Graag maken wij u erop attent, dat het Landricuskerkhof beschikt over een mooi urnenveld. De bijzetting van de urn van uw dierbare combineert de twee voordelen van een uitvaart en een crematie. Enerzijds hebben de nabestaanden een plaats voor de rouwverwerking, anderzijds is een urnenveld geheel onderhoudsvrij.

 

Herinnering Kerkbijdrage.

Het kan zijn dat de kerkbijdrage dit jaar aan uw aandacht is ontgaan. Ook Uw bijdrage is belangrijk. U kunt uw bijdrage alsnog overmaken. Alvast bedankt!
Kerkbijdrage, misintenties en giften rek.nr.  NL90RABO0113142145
t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus Echt
 

Heilige Missen in het zorgcentrum “De Egthe”

Dinsdag                       19 juni             09.30 uur        H.Mis  voor de wereldvrede  
Zaterdag                      23 juni              17.30 uur         H.Mis; 
                                                                                         Zang: ouderen koor                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Dinsdag                        26 juni            09.30 uur        H.Mis  voor de wereldvrede