Lichtkrant

Wij wensen allen een gezegende Veertigdagentijd! Moge deze tijd ons innerlijk vernieuwen op weg naar Pasen, het grote feest van onze verlossing.

Weekoverzicht

PAROCHIE  H. LANDRICUS
Contactadres:
Pastoor: R. Kanke, Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Telefoon: 0475- 481659
E-mail: r.kanke@home.nl
Website: www.ParochieEcht.nl
Facebook: Parochie Landricus

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

U vindt elke zondag de weekendpreek op onze website onder Preken  ( Jaar B)

 

Maandag 19-02 00:00 Geen H.Mis
Dinsdag 20-02 19:00 Avondmis

Agnes Stieve

Woensdag 21-02 19:00 H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar.

Avondmis        
ter ere van de patroonheilige H. Joseph van de Broederschap
H Joseph en H. Barbara alsmede ter intentie van de
levende en overleden leden;
voor priesters en priesterroepingen,
voor religieuzen en religieuze roepingen.

Donderdag 22-02 09:00 Sint Petrus Stoel.

Ochtendmis (!) i.p.v. Avondmis    
voor oude misintenties.

Vrijdag 23-02 09:00 H. Polycarpus, bisschop en martelaar.

Ochtendmis      
uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg

Zaterdag 24-02 18:00 Avondmis Tweede zondag van de veertigdagentijd

Zang    dameskoor
Victor Körvers en overledenen van de familie Körvers – Moors; 
jrd. Huub Leurs;
Annie Cuijpers;
Mia Schlangen – Jans.  

Zondag 25-02 10:00 Tweede zondag van de veertigdagentijd

Vormselviering  met Mgr. Schnackers
voor de parochie;
gest. jrd. Anna Konings;

Maandag 26-02 00:00 Geen H.Mis
Dinsdag 27-02 19:00 H. Gabriel, kloosterling

Avondmis     voor oude misintenties

 

Woensdag 28-02 19:00 Avondmis

ter ere van de patroonheilige H. Joseph van de Broederschap H.Joseph en H. Barbara
alsmede ter intentie van de levende en overleden leden.

 

Donderdag 01-03 19:00 H. Swietbert, bisschop

Avondmis      
aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur.
uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg.

 

Vrijdag 02-03 09:00 H. Agnes van Praag, maagd

Ochtendmis     t.e.v. H. Hart van Jezus en voor priesterroepingen.

 

Biechtgelegenheid
Elke zaterdag is er om 15.00 uur gelegenheid tot biechten


Opgeven van misintenties

Voor het opgeven van misintenties kunt U  terecht bij Diaken Beerkens, Diepstraat 5, tel. 481157 of   06 – 10296216

 

Parochiekantoor

Iedere dinsdagmorgen en iedere donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt U terecht op het parochiekantoor voor het afspreken van een huwelijk, misintenties enz.
Het parochiekantoor is gevestigd op de pastorie, Vrijthof 21.
Het parochiekantoor is ook per mail bereikbaar: parochiekantoor.echt@home.nl.
Voor sterfgevallen kunt U terecht bij Pastoor Kanke op de pastorie, Vrijthof 21, tel 481659.

Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met pastoor Kanke, tel. 481659. Voorafgaand aan het doopsel is er immers een keer per maand een gemeenschappelijk doopgesprek voor alle doopouders.

  e- mail: r.kanke@home.nl

 

6 Woensdagen ter ere van de H. Jozef.

Er wordt op 6 woensdagen een H. Mis opgedragen ter ere van de H. Jozef.

De leden van de Broederschap van de H. Joseph en H. Barbara en alle parochianen worden uitgenodigd aan deze H. Missen deel te nemen.

 

Ziekencommunie.

Vrijdag 2 maart is de eerste vrijdag van de maand. De H. Communie zal worden rondgebracht bij zieken en thuiszittende ouderen.

 

Clustergids.

Voor de kerstdagen verscheen een kleurrijk magazine dat verspreid werd in heel het cluster. In dit blad vindt u informatie over het samenwerkingsverband en over verschillende parochies. Er is een bezinnend artikel opgenomen en de beelden uit de kerststallen vertellen over de bewogenheid van de parochies. Ook wordt een overzicht gegeven van de reguliere Vieringen en de Vieringen rond Kerstmis en de jaarwisseling. De foto’s werden gemaakt door Riëlle Konings; Marita Peeters verzorgde de zeer professionele opmaak. Deze  uitgave werd mogelijk gemaakt vanuit de gelden van de voormalige Piusparochie, welke bestemd zijn voor pastorale doeleinden binnen het cluster. 

 

H.Edith Stein is nu officieel de tweede patroon van onze parochie geworden

Tijdens de pontificale Mis op zondag 25 juni had onze bisschop Mgr.Wiertz een bijzondere verrassing voor alle parochianen. Naar aanleiding van de 75e sterfdag van de heilige Edith Stein had hij namelijk – op aanvraag van het kerkbestuur en na goedvinden van de Congregatie voor de Eredienst – een decreet uitgevaardigd waarin de heilige Edith Stein officieel als 2e patroon aan onze parochie wordt toegevoegd. Daardoor wordt naast de verering van de eeuwenoude heilige Landricus ook de bijzondere betekenis van de heilige Edith Stein, patrones van Europa, nog eens onderstreept. De officiële naam van onze parochie luidt dus voortaan:
Parochie H.Landricus & H. Edith Stein.
(Voor alle duidelijkheid: het kerkgebouw blijft gewoon de Landricuskerk heten).

In dezelfde pontificale Mis reikte onze burgemeester Jos Hessels vanwege het 50-jarig jubileum van de Stichting Dr. Edith Stein Echt aan dezelfde stichting de zilveren erepenning van de gemeente Echt-Susteren uit, die door de voorzitter Mevr. Jen Stassen-Muyrers in ontvangst werd genomen.

  

 

 

Tarieven 2018

In het Parochiecluster Echt heeft men nog geen gezamenlijke tarieven vastgesteld. Wel heeft elke parochie de opdracht gekregen, de tarieven steeds meer aan te passen om uiteindelijk tot gezamenlijke tarieven te komen. Onze parochie gaat met ingang van 1 januari enkele tarieven verhogen, mede gebaseerd op het tarievenvoorstel 2016 Bisdom Roermond.

H.Mis door de week  / weekend 10 euro  / 20 euro
Begrafenismis 375 euro
Crematorium-priester (zonder andere kerkdienst) 300 euro
Huwelijksmis 375 euro
Gestichte dienst 10 jaar 230 euro
Gestichte dienst 20 jaar 450 euro

 

Urnenveld op het Landricuskerkhof

Graag maken wij u erop attent, dat het Landricuskerkhof beschikt over een mooi urnenveld. De bijzetting van de urn van uw dierbare combineert de twee voordelen van een uitvaart en een crematie. Enerzijds hebben de nabestaanden een plaats voor de rouwverwerking, anderzijds is een urnenveld geheel onderhoudsvrij.

 

Herinnering Kerkbijdrage.

Het kan zijn dat de kerkbijdrage dit jaar aan uw aandacht is ontgaan. Ook Uw bijdrage is belangrijk. U kunt uw bijdrage alsnog overmaken. Alvast bedankt!
Kerkbijdrage, misintenties en giften rek.nr.  NL90RABO0113142145
t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus Echt
 

 

  Heilige Missen in het zorgcentrum “De Egthe”

Dinsdag                           20 febr..           09.30 uur             H.Mis    voor priesterroepingen

  Zaterdag                        24 febr.             16.00 uur              H.Mis ;  zang ouderenkoor    
                                                                                                    

Dinsdag                           27 febr.             09.30 uur             H.Mis  voor priesterroepingen