Musica Caulita treedt na ruim 30 jaar weer op > Parochie St.Joost > Nieuws St.Joost  ***** Algemene vooraankondiging: Zegening van de graven met Allerzielen: Annahof 4-11 om 13.30 uur / Parochiekerkhof Landricus 4-11 aansluitend aan het lof van 15.00 uur / Parochiekerkhof Judocus 4-11 aansluitend aan de Allerzielenmis van 15.00 uur

Links

Nieuws uit de Wereldkerk

Zenit (Duitstalig nieuws uit de wereldkerk)
http://www.zenit.org/de
Radio Vatikan (Duitstalig nieuws uit de wereldkerk)
http://de.radiovaticana.va/
Rome Reports (Engelstalige nieuwsfilmpjes over Rome)
http://www.romereports.com/

 

Nieuws uit de Nederlandse Kerk

Kerkprovincie (Website van de R.K. Kerk in Nederland)
http://www.rkkerk.nl/
Katholiek Nieuwsblad (De Stichting Katholiek Nieuwsblad is de uitgever
van de wekelijkse krant Katholiek Nieuwsblad die op
vrijdag verschijnt. Katholiek Nieuwsblad wil de
verbindende schakel zijn tussen de katholieken in het
Nederland taalgebied en het nieuws uit de wereldkerk.
Ook bericht Katholiek Nieuwsblad vanuit katholiek
perspectief over het andere nieuws in de wereld.)
http://www.katholieknieuwsblad.nl/
Jong Katholiek (De missie van Jong Katholiek is: jongeren samenbrengen
en hen helpen om Christus en zijn Kerk te leren kennen.)
http://www.jongkatholiek.nl/
Bisdom Roermond (Informatie over het Bisdom en haar geschiedenis
en over aspecten waar het bisdom een mening over
heeft.)
http://www.bisdom-roermond.nl/