Lichtkrant

Wij wensen allen een gezegende Veertigdagentijd! Moge deze tijd ons innerlijk vernieuwen op weg naar Pasen, het grote feest van onze verlossing.

Nieuws

Diaken Beerkens herstelde meerdere misgewaden
en gaf ze aan de parochie Sint Joost cadeau

 

  

 

Als dankjewel met de misdienaars naar de bioscoop

10 januari 2018 waren wij met onze misdienaars naar de bioscoop,
uiteraard met popcorn en limonade erbij.
Dit als dankjewel voor hun inzet in 2017.

(Onze trouwe misdienaar Amy had de film al gezien en kreeg een ander dankjewel).

Communiekinderen bouwen kerststalletjes

De communiekinderen van 2017 zijn woensdag in het trefcentrum bij elkaar geweest,
om zelf kerststalletjes te bouwen. Uiteraard hebben ze tevoren al het kerstverhaal gehoord
en heeft de pastoor een link gelegd naar de situatie van vele vluchtelingen in de opvangkampen,
die het nu even koud hebben als de heilige familie toen.

Met kerstmis zal er een actie gehouden worden, 
om de door IS verdreven christenen in Irak terug te helpen naar hun verwoeste huizen
in Nineveh en om hen bij de wederopbouw te helpen.

Ook in Sint Joost hebben de kinderen kerststalletjes gebouwd en is er dezelfde actie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Sint is in het land

 

 

De jaarlijkse schelpjesdag

waarop de doopschelpen van het afgelopen jaar worden opgehaald,
een baby-praise wordt gehouden met de kinderen en de gezinnen worden gezegend. 

 

 

Kerkproeverij op 10 september 2017

De Kerk ervaren en proeven met alle 5 zintuigen. 
Dank aan alle vrijwilligers die dit tot een bijzondere dag hebben gemaakt.

 

Een oorverdovend spektakel: Op de zolder onder de klokken luisteren naar het Angelusgeluid om 12.00 uur

Het orgel, de koningin van alle instrumenten leren kennen. Om 14.00 uur volgde dan een prachtig orgelconcert door Ian Sevriens en Jean Pisters, beugel.

 

Ons oudste kazuifel: uit de 16e eeuw!

 

 

 

 

Op wens kunnen coeliakiepatiënten in onze parochie “glutenvrije” hosties opvangen in de zin zoals onder beschreven (= met zeer weinig gluten < 2,0 mg /100 g) . Deze zijn voor hen geschikt én beantwoorden ook aan de richtlijnen voor hosties. De hosties die wij gebruiken zijn goedgekeurd door de Nationale Raad voor Liturgie op 26.04.1977 

 

Verdere uitleg geeft ons de hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Jan Hendriks in zijn artikel

Regels over glutenvrije hosties: zijn die wel nodig?

Hosties uit aardappelzetmeel aangeboden

nieuws – gepubliceerd: dinsdag, 18 juli 2017

Pas geleden verscheen een brief van de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten over brood en wijn voor de Eucharistie. Met name het gedeelte daaruit dat over de samen­stelling van glutenvrije hosties ging heeft de pers gehaald. Maar juist dat was niets nieuws.

Instelling van de Eucharistie

Ik heb er in 2012 al eens een artikeltje aan gewijd: ‘glutenvrije hosties’ zijn in feite hosties met zo weinig gluten dat die normalerwijze geen probleem vormen voor mensen met coeliakie (glutenallergie). ‘Glutenvrij’ is dus een niet helemaal precieze benaming, er zitten toch een paar gluten in. Totaal zonder gluten kan het geen brood worden, deftig gezegd: de panificatie komt niet tot stand. En dat is nodig voor de geldigheid van de viering, omdat we altijd gebonden zijn aan wat Jezus heeft ingesteld en gewild. Zeker omdat het om zo iets belangrijks gaat, is de kerk daar altijd precies in geweest: “Doet dit tot mijn gedachtenis”, gaat om de viering en tegenwoordig­stelling van het paasmysterie en dus van onze verlossing en Jezus heeft daarvoor in het kader van een Paschamaal het brood en de wijn gekozen en niet de andere produkten die op tafel stonden. Daarbij komt dat de graankorrel die sterft en zo vruchten draagt, een prachtig beeld is voor vrucht­baar­heid van het offer dat de Heer heeft gebracht, een beeld dat Jezus zelf gebruikt (Jo. 12, 24). 

De H. Ignatius van Antiochië laat zich hierdoor inspireren als hij op weg is naar zijn marteldood: hij wil gemalen worden als zuiver tarwe voor zijn Heer. Het lijkt een Eucharistische spiri­tua­li­teit: Hij wil Jezus volgen die zich voor ons geofferd heeft en die hij ongetwijfeld dikwijls had ontvangen in de Eucharistie.

Brief van de paus?

In sommige publicaties staat dat het zou gaan om een brief van paus Franciscus. Dat is echter op zich niet juist: het gaat om een brief van de Congregatie en wanneer een Congregatie zo’n algemeen schrijven wil laten uitgaan moet de paus zijn akkoord geven; dat is gebeurd, maar het blijft een schrijven van de Congregatie.

Keurmerk

Nee, de brief van de Congregatie voor de Eredienst ging dus niet over nieuwe regels voor glutenvrije hosties. Waar ging die brief dan wél over? Over de zorgvuldigheid die priesters en bakkers van hosties moeten betrachten (in dat kader worden de regels voor hosties en wijn nog eens herhaald) en over een suggestie aan de bisschoppen­confe­renties om een keurmerk in te voeren, zodat de afnemers van de wijn en de hosties (kerken en kloosters…) kunnen weten dat die op de juiste wijze zijn voorbereid. Zoiets bestaat in Nederland inderdaad al voor de wijn, die een zegel draagt van de Nationale Raad voor Liturgie en voor glutenvrije (eigenlijk dus: glutenarme) hosties die een goedkeurings-sticker dragen.

Aardappelzetmeel

Maar zult U vragen: is dit nu echt een probleem? Worden er dan hosties aangeboden die niet uit tarwemeel, uit graan zijn bereid? Jazeker! Toen ik “glutenvrije hosties” intypte bracht Google me onmiddellijk bij een bedrijf nota bene in ons bisdom (Almere) dat hosties aanbood gemaakt uit water en aardappelzetmeel! Ach ja, waar maak je je druk om, als het er uiterlijk maar een beetje op lijkt… De brief van de Congregatie in Rome was dus niet voor niets!

 

Impressie van de Sacramentsprocessie 2017

(Met dank aan Katinka Muyres (foto’s 1 t/m 4) en Piet Vinken (foto’s 5 t/m 14)

 

 

Impressie van het communiefeest 2017
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communieles: De kinderen leren alles over de heilige Mis
en mogen de Mis naspelen.

 

 

Welkom aan onze jongste kerkgangster Sophie Christ

Kinderkruiswegvieringen op Goede Vrijdag met de BS De Violier
(op school), met de BS Angela (in de Landricuskerk, zie foto)
en met de BS Maria Goretti in de Judocuskerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matzes eten (het ongezuurde brood dat Jezus gebruikte
bij het Laatste Avondmaal) als uitleg van Witte Donderdag 

 

 Rondleiding door de Kerk voor onze communiekinderen

 

 

Klik hier voor Stemadvies Nederlandse Bisschoppen

 

 

Vastenavond rond de versierde kerktoren

 

 

Geslaagde voorstellingsmis van de communiekinderen in de Landricuskerk

 

Alle kinderen kregen flesjes met doopwater ter herinnering aan hun doopsel.

De feestelijk gesierde kerk met kerstmis

 

De kribbe wordt steeds meer klaar gemaakt

tijdens de kinderwoorddienst op de adventszondagen

 

Doordeweekse Mis in de Dagkapel

In het stookseizoen zijn weer de doordeweekse missen in de dagkapel van de Landricuskerk (voren links)

20161115_191643

Eerste H.Mis van pasgewijde Luc Janssens uit Echt

 

p1350855-eerste-mis-luc-janssens

Luc Janssens op 20 november 2016 tijdens zijn Eerste H.Mis
in zijn doopkerk, de Landricuskerk te Echt.

p1350860

p1350890-eerste-mis-luc-janssens

Gevolgd door een drukke receptie.

p1350924-eerste-mis-luc-janssens

 

Overweging van Pater Janssens
tijdens zijn Eerste H.Mis in Echt

 

Overweging

 Het verhaal van de kruisiging van Jezus herinnert er ons aan dat zijn koninkrijk geen rijk is van glorie en macht, maar van dienstbaarheid, van liefde en van een totale overgave,  zodat de mens vrij wordt van kwaad en zonde en zelfs verlost wordt van de dood.

De overwinning van het kruis heeft niets te maken met triomfalisme of met trots maar is slechts het symbool van de goddelijke liefde, die ons uitnodigt om het voorbeeld van Christus te volgen.

En dat voorbeeld van Christus volgen betekent dat we zo in het leven staan dat we ook in tijden waarin het allemaal niet goed lijkt te gaan de aanwezigheid van God levend te houden. Het einde is niet gelegen in al die zaken waarmee we ons geen raad weten: ziekten, verbroken relaties, ruzies, slechte familieverhoudingen en zelfs de dood. Hoe erg dit ook allemaal is: het is niet het einde. De gerichtheid op God kan er voor zorgen dat je perspectief blijft zien in situaties waarin alle perspectief verdwenen lijkt te zijn.

Gelovigen erkennen dat onze wereld, doorheen chaos en verwarring, groeit naar bevrijding en eenheid. Christenen geloven niet, dat onze wereld op weg is naar een totale vernietiging, maar wel dat de schrikwekkende dingen van dit ogenblik een doorgangsfase zijn naar iets nieuws, nl. naar de uiteindelijke overwinning van een leven in God. Wij geloven dat onze wereld niet vernietigd, maar voortdurend herschapen wordt tot het liefderijk van Christus. Waarom vallen in deze herfsttijd de bruingekleurde bladeren van de bomen? Niet alleen omdat zij uitgeleefd zijn, maar ook omdat de toekomstige nieuwe bladeren in de kern al aanwezig zijn. Gelovigen zijn mensen die niet alleen de vallende bladeren zien maar ook de nieuwe lente die eraan zit te komen.

Tot tweemaal toe hoort Jezus zeggen “red jezelf”. “Red jezelf” is

net zoiets als ‘Verpleegster verpleeg jezelf’. Dat kan niet. Het reddende

is juist dienende aanwezigheid voor de ander. We kunnen onszelf niet redden.

Dat wist de goede moordenaar en dat drukken we ook uit als we dadelijk de voorbeden bidden. Die gebeden waarin we bidden voor de noden van de wereld, en van de kerk laten onze betrokkenheid zien met zaken die niet zijn zoals ze eigenlijk zouden moeten zijn. We constateren dat we zelf ook niet bij machte zijn om het allemaal ten goede te keren maar we delen in het verlangen dat het eens allemaal beter zal worden en we hebben ook het vertrouwen dat het zo zal zijn.

In onze tijd is dat vertrouwen geen vanzelfsprekendheid meer. Als er een God is waarom laat hij die vreselijke dingen dan allemaal toe? Hoor je wel eens. Of men gaat zo op in de zorgen voort het bestaan dat religie er eigenlijk niet meer toe lijkt te doen.

Wij mogen geloven in een God die mensen draagt en blijft dragen – tot zelfs over de grenzen van de dood heen. De toekomst van de mens ligt verankerd in het leven van God zelf. Wij mogen delen in de verrijzenis van Jezus.

Van de rooms katholieke theoloog Johann Baptist Metz, een leerling van Karl Rahner, is de uitspraak dat de Kerk van deze tijd niet aan uitstralingskracht heeft ingeboet doordat zij te veel eist maar doordat zij te weinig vraagt.

Metz wijst ook op het gevaar dat het kruis van Christus,  in deze tijd zijn betekenis dreigt te verliezen doordat het niet meer in verband wordt gebracht met de gekruisigden van deze tijd. En daarvoor zijn deugden nodig waar men niets voort terug krijgt: liefde, trouw dankbaarheid, vriendelijkheid.

Van Wie écht gelooft in het hiernamaals, zal zich inzetten in het hiernumaals, zal eerbied hebben voor alles wat leeft. Hij of zij weet dat het de moeite waard is je te weren tegen de dood en gelooft en hoopt dat er iets beters zal komen en dat het de moeite waard is om je daar voor in te spannen. Amen

 

Uitnodiging voor H.Mis pas gewijde priester

 

karmeliet-luc-janssens-1

Graag wil de Landricus­parochie alle Echtenaren uitnodigen voor de Eerste H.Mis
van de pas gewijde priester Luc Janssens, en wel op zondag 20 november 2016
om 10.00 uur in de Landricuskerk. Luc Janssen werd op 3 juli 1958 te Echt geboren
en is de zoon van de bekende huisarts Bien Janssens (overleden in 2004)
en zijn echtgenote Thea Janssens-Schoolmeesters.
Nadat hij eerst als kandidaat-notaris in heel Nederland had gewerkt,
volgde hij later zijn roeping tot karmeliet en priester.
Op 15 oktober jl. werd hij in de Petrusbasiliek te Boxmeer door Mgr. Gerard de Korte,
de bisschop van Den Bosch, tot priester gewijd. Bij deze plechtigheid was een delegatie
Echtenaren aanwezig. De velen die er niet bij konden zijn, willen wij de gelegenheid geven
om de nieuw gewijde priester te ontmoeten en de zogenaamde neomistenzegen te ontvangen.
Een neomistenzegen is de zegen van een pas gewijde priester aan wie bijzondere genade
wordt toegeschreven. Na afloop van de plechtige Mis biedt het parochiecomité
de pas gewijde priester een receptie aan in het Trefcentrum Edith Stein, Diepstraat 4.

 

Vormsel van Boudewijn Cannemeijer

2016-10-16-11-14-54

Geslaagde dekenale bedevaart naar Kevelaer 2016

 

2016-09-27-12-02-56

 

Impressie van de Schilberg-octaaf 2016

 

Schilberg 2016 Schilberg 2016-2Schilberg 2016-3

2016-09-05-14-30-56

img_1672img_1691

img_1689img_1684

img_1695img_1692

img_1678img_1687
img_1698

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
mochten onze meisjes-misdienaars
als bloemenmeisje de mis dienen

 2016-08-15 18.45.51 2016-08-15 19.59.54

 

 

 

 

 

Bij ons is iedereen welkom,
ook Pokémom-spelers

2016-07-23 17.32.19 - kopie

Gezinsmis van 17 juli 2016

IMG_8443

 IMG_8499

 

IMG_8429

 

 

 Impressie van de Communie-Dankmis

en de processie op 29-5-16

9

12

32

35

P1180719

P1180720

P1180718P1180727

P1180699

P1180684

P1180702

P1180703

P1180705

 

90e verjaardag diaken Beerkens

P1100843

Diaken Beerkens ook met 90 jaar nog volop actief

 

Broederschap haalt diaken Beerkens op

Voorafgaand aan de feestmis op 3 april 2016 (gezongen door het Vriendenkoor en het Herenkoor Landricus) werd onze jarige diaken door onze Broederschappen opgehaald.

cadeau Diaken Beerkens 90 IMG_7563

Tijdens de drukbezochte feestmis werd hem een prachtig cadeau aangeboden namens de parochie.

2016-04-03 11.17.23

Het cadeau namens de parochie: een echt bronzen beeld van een organist, de langst beoefende activiteit van diaken Beerkens.

2016-04-03 11.27.41

Per koets ging het dan naar feestzaal Royal voor de receptie.

 

 

Bezoek van de communiekinderen
aan de Karmelietessen in Echt

IMG-20160304-WA0009

Bezoek aan de Zusters Karmelietessen aan de Bovenstestraat en Kinderaanbidding


IMG-20160304-WA0028IMG-20160304-WA0024

 

===============================================================

IMG_5476

Gezinsmis met grote opkomst op 17 januari 2016

Landricuskerk met vuurwerk bewerkt

Pastoor Kanke en zijn medewerkers wensen u allen een gezegend en gelukkig 2016

2015-11-21 09.37.18

Dank aan de heren die in onze kerktoren menig emmer agressieve duivenpoep hebben verwijderd. Monumentenwacht had dit als urgente taak aangewezen, gezien er al betonrot was ontstaan. Dank dus aan: Jos Heuvelmans (die ook voor het touw zorgde), René Krekels, Hedzer Kooistra, Martijn Christ, Jan Housmans, Ralf en Lucas Muyres, Wiel Crutzen, Al Hoeymakers (die voor de aanhangwagen zorgde), Ger Zegers en Pastoor Kanke.

DSC00015 - kopie

Impressies van de Carnavalsmis van de CV De Aester

DSC00023

Wie valt in de kerkbank , krijgt de nonnevot al tijdens de Mis (maar nu niet allemaal vallen…)

DSC00034

DSC00061

 

2015-11-06 19.50.04

Op vrijdag 6 november 2015 vond weer de jaarlijkse Koreninstructieavond plaats, deze keer in een goed gevulde Landricuskerk. De opening verzorgden de 2 gastgever-koren, het herenkoor Landricus met diaken Beerkens aan het orgel …

 

2015-11-06 19.54.49

… en het dameskoor Landricus onder leiding van Karen van der Wal

2015-11-06 20.16.48

Het Dameskoor Judocus uit Sint Joost o.l.v. Veronika Peerbooms

2015-11-06 21.26.24

Afgesloten werd de avond met een geweldige samenzang van alle 9 koren die er waren. Voor verdere foto’s zie de facebook-pagina Parochie Landricus.

20151029_153449

Voorbereiding Allerheiligen / Allerzielen Echt: Onze parochiebloemiste Elvira van Bezel zorgt weer voor een prachtige bloemversiering in de kerk.

IMAG8252

Voorbereiding van Allerheiligen / Allerzielen Sint Joost: Een enthousiaste vrijwilligersteam knapt het parochiekerkhof op.

IMG-20151022-WA0000

Lieve, kleinkind van Annie en Pierre Beulen, ontdekt onze Jezus (na de kruisafname). Haar reactie: Die heeft koude voeten.

IMG-20151022-WA0001

Dus, er moesten per se sokken komen voor Jezus. Barmhartigheid op kinderniveau. Prachtig!

IMG-20151022-WA0002

Dag, Jezus. Welterusten!

 

Achmed tekening

Echt deed mee met de 3000 kinderen in Nederland die op zondag 18-10 baden voor de oorlogskinderen

2015-10-18 10.27.17-2

Het gelegenheidskoortje zong weer prachtig

2015-10-18 10.17.52

Samen luisteren naar het echt gebeurde verhaal van de zienerskinderen van Fatima, die ook gebeden hebben voor het einde van de Eerste Wereldoorlog

2015-10-18 10.23.59

Na elke voorbede een Weesgegroetje.

 

 

20151004_104537

De jaarlijkse kermismis op het terrein van de botsauto,s.

20151004_105203 20151004_114510

IMG_1382

Zaterdag 3 oktober 2015. Opnieuw ingevoerd in St.Joost: De Theresia-processie vanaf het kleine kapelletje naar de kerk.

2015-09-12 14.58.21

Spectaculaire sleuteloverdracht bij de officiële opening van het Thomashuis in Sint Joots. Jo Verheesen krijgt de sleutel aangereikt door een drone. Aansluitend volgde de inzegening van het huis door pastoor Kanke.

 

2015-09-07 14.36.57

De kinderen van de BS De Violier en de BS Angela brachten tijdens de schoolmis zelfgemaakte bloemen bij Maria.

2015-09-07 13.29.44

Op weg naar de schoolmis in de tent bij de kapel van Schilberg

2015-09-03 10.05.28

De tentbouwers van Schilberg in actie

   
20150830_113251

Wat ben je bruin? Met vakantie geweest? Spanje, Portugal? Neen, op Gebroek, bij Sint Anna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwijding monument 70 jaar bevrijding St.Joost 020515

Inzegening van het monument voor de 17 Britse militairen die 20/21 januari 1945 hun leven gaven bij de bevrijding van St.Joost. Een ontroerend moment voor een pastoor van Duitse afkomst.

 

P1230957

Gebed bij het monument ter nagedachtenis
aan de 17 gesneuvelde Britse militairen,
die op 20/21 januari 1945
hun leven hebben gegeven bij de bevrijding van St. Joost

Inleiding

De uitnodiging aan mij, als pastoor van St.Joost,
om dit monument voor de 17 gesneuvelde Britse militairen in te zegenen,
heeft mij ontroerd.
Naast het feit, dat ik hier pastoor ben,
ben ik immers ook, zoals iedereen weet, van Duitse afkomst.
Natuurlijk ben ik lang na de oorlog geboren en deel ik,
wat men in Duitsland noemt, “in de genade van de late geboorte”, maar toch.
Het ontroert mij, dat ik dit mag doen als Duitser,
meevoelend met de Britse familieleden van de slachtoffers die hier aanwezig zijn,
meevoelend met de bevolking van St.Joost, die toen zo moeilijke tijden heeft meegemaakt.

Als wij de foto’s bekijken, die wij vanmiddag bij de tentoonstelling te zien krijgen,
dan zien wij hoe jong de meeste soldaten waren aan beide zijden van het front.

Nu, 70 jaar later, staan wij hier samen met de vurige verlangen: dit nooit meer.
Opdat deze 17 Britse militairen en de talloze anderen niet tevergeefs zijn gestorven.


Gebed bij de inzegening van het monument

Heer, onze God,

Tot op de dag van vandaag lijden mensen aan trauma’s
opgelopen door de Tweede Wereldoorlog.
Maak ons bewust hoe hard die oorlog is geweest
en alle oorlogen die ook nu nog worden gevoerd,
opdat geen mens die zijn leven heeft moeten geven,
in vergetelheid mag raken.

U bent een God van mededogen en van barmhartigheid.
Help ons om zelf barmhartige mensen te zijn.
U kent onze zwakheid.
U weet dat wij mensen snel geneigd om alleen aan onszelf te denken.
Maar waar geen lering wordt getrokken uit het verleden is de toekomst bedreigd.

Zegen + dit monument, opdat het elke voorbijganger mag herinneren
aan het ultieme offer dat deze mensen brachten voor vrijheid en vrede
en dat wij deze kostbare waarden niet verloren laten gaan. Amen.