Lichtkrant

De wereldbekende Alan Ames komt zondag 6 mei naar Echt voor inspirerende lezing en GEBED OM GENEZING > Nieuws

Tarieven

Overzicht van de tarieven van de Landricusparochie te Echt

De vrijwillige minimumbijdrage om voor onderstaande vrijstellingen (zie *) in aanmerking te komen,
bedraagt ook dit jaar 100 euro per gezin/leefgemeenschap.
Mocht het bedrag voor u bezwaarlijk zijn, bepaal dan zelf uw bijdrage, maar haak u a.u.b. niet af.
Uw kerkbijdrage is van groot belang voor het behoud van de parochie.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening:
NL90RABO0113142145  t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus te Echt

 

Voor 2018 gelden de volgende tarieven:

Misintentie voor H.Mis door de week € 10,-
Misintentie voor H.Mis in het weekend € 20,-
Jubileumdienst buiten de reguliere mistijden indien kerkbijdrage, minimaal € 50,-*
Begrafenismis (rouwgeld) € 375,-*
Afscheidsdienst in crematorium na een voorafgaande kerkdienst € 50,-
Afscheidsdienst in het crematorium door priester/diaken zonder een voorafgaande kerkdienst € 300,-*
Vooravonddienst in de kerk (avondwake of avondmis)
zonder navolgende kerkdienst
€ 200,- *
Huwelijksmis (trouwgeld) € 375,- *
Dameskoor met organist (bij jubileumdienst, begrafenis- of huwelijksmis) €  50,-
Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 10 jaar – maximaal 20 jaar) op zaterdagavond of zondag  
10 jaar € 230,-
20 jaar € 450,-
Collectegeld (aanbeveling, minimaal) € 1,-
Plaatsengeld (aanbeveling, minimaal) € 0,30

Vrijstellingen bij bedragen met een sterretje*

De bijdrage voor een jubileumdienst, begrafenis- en huwelijksmis of voor een afscheidsdienst door een priester of diaken in een crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst of voor een vooravonddienst in de kerk zonder navolgende kerkdienst, wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaar voorafgaand aan het jaar van de betreffende dienst kerkbijdragen hebben betaald aan de parochie (of aan de parochie van waaruit zij naar ons zijn verhuisd) en per jaar ten minste het gemiddelde van de in die periode geldende minimum-kerkbijdrage hebben betaald.

Is dit niet het geval, dan worden de in deze jaren daadwerkelijk aan de parochie (of aan de parochie van waaruit zij naar ons zijn verhuisd) betaalde kerkbijdrage(n) in mindering gebracht op het betreffende van een sterretje (*) voorziene bedrag en zal een eventueel restbedrag alsnog betaald moeten worden.
Daarbij kunnen bruidsparen die al langer zelfstandig wonen zich niet beroepen op de kerkbijdrage van hun ouders.

Grafrechten nieuw graf 20 jaar (incl. algemeen onderhoud)    
     
Enkel graf (graf voor 1 of 2 begravingen boven elkaar) 1300
Dubbel graf (2 keer enkel graf, maximaal 4 begravingen) 2100
Kindergraf (0 t/m 12 jaar) 1 begraving 1000
Urnengraf 900
     
Begraafkosten    
     
Begraaftijden: maandag vanaf 12.00 uur / zaterdag tot 14.00 uur    
     
> uitzoeken van het graf    
> grafmarkering    
> delven en dichten van het graf    
> voorlopen tijdens begrafenis    
     
1e begraving 900
2e begraving / bijzetting 800
Kinderen (0 t/m 12 jaar) 450
     
Verlengingen grafrechten  (incl. algemeen onderhoud)    
     
Enkel graf 5 jaar 325
Enkel graf 10 jaar 650
Dubbel graf 5 jaar 525
Dubbel graf10 jaar 1050
Kindergraf 5 jaar 250
Kindergraf 10 jaar 500
Urnen graf 5 jaar 225
Urnen graf 10 jaar 450
     
Bijzondere tarieven / vergunningen    
     
Urnenkelder met Impala granieten urn gedenksteen (excl. opschrift) 575
Vergunning plaatsen van een grafmonument 100
Vergunning plaatsen van een urn gedenksteen 50
Graf ruimen, op verzoek van de rechthebbende 450
Grafmonument ruimen, op verzoek van de rechthebbende 175
Asbus ruimen, op verzoek van de rechthebbende 50
Opgraven voor her begraving elders 900
Inschrijving rechthebbende in het begraafplaatsregister 50
Zaterdag en feestdagen toeslag 300