Donderdag 20 juni viert de Wereldkerk Sacramentsdag. In de Landricuskerk is van 10.00 -18.30 uur eucharistische aanbidding. Feestmis 19.00

7e zo na Pasen B – Toegewijd aan de waarheid

7e zo na Pasen B – Toegewijd aan de waarheid        Echt/St.Joost, 13-5-18

Wanneer een grote persoonlijkheid iets prijs geeft
van zijn meest persoonlijke levensmomenten,
dan zijn wij daarin vaak bijzonder geïnteresseerd.
Want dan leren wij de mens achter de mens kennen
die wij tot nu toe alleen van de buitenkant kenden.

Zo vond ik het heel interessant te lezen dat emerituspaus Benedictus
op de vooravond van zijn priesterwijding nog een keer de Bijbel opsloeg,
om van de Heer een woord te ontvangen voor zijn wijdingsdag
en voor zijn toekomstig priesterschap.

Zijn blik viel op een zin uit het afscheidsgebed
waarin Jezus voor zijn leerlingen tot de hemelse Vader bidt en zegt:

“Wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid” (Joh. 17, 17).

Nu is deze zin, die ook in het evangelie van vandaag voorkomt,
niet meteen duidelijk.

Paus Benedictus geeft daarom de volgende uitleg:

“Wijd hen U toe in de waarheid” :

Dat is het eigenlijke wijdingsgebed voor de apostelen.
De Heer vraagt erom, dat God zelf hen naar zich toetrekt,
zijn waarheid binnen, zijn heiligheid binnen.

Dat Hij hen voor zich wint, opdat ze van Hem uit
hun priesterlijke dienst voor de wereld kunnen vervullen.

En Jezus voegt eraan toe: “Uw woord is waarheid”

De leerlingen, zo de paus, worden dus in God binnengetrokken,
doordat ze in het woord van God worden ondergedompeld.
Het woord van God is als het ware het bad, dat hen reinigt,
de scheppende macht, die hen omvormt.
En dan richt de paus de volgende vraag aan ons priesters:

En hoe is het met ons?

Zijn wij werkelijk doordrenkt van het woord van God?
Is het werkelijk het voedsel, waarvan wij leven
en dat belangrijker is dan het brood en de dingen van deze wereld?

Kennen wij het woord van God? Houden wij ervan?
Gaan wij er zo mee om, dat het een stempel zet op ons leven
en ons denken vormt?

Of wordt ons denken toch altijd weer gevormd
door wat mén zegt en mén doet?
Zijn de heersende meningen onze maatstaf of het woord van God?

Al deze vragen zijn zeker stof genoeg voor ons priesters
om er regelmatig over na te denken.