Zondag 27 januari nodigt de gebedsbeweging Oremus weer iedereen uit om mee te bidden: Martinuskerk te Born (Kerkstraat 1), 15.00 uur.