De Parochiecomités van het cluster Echt wensen u allen een Zalig Pasen !