In het weekend van 29-2 en 1-3 preekt Kapelaan Amir n.a.v. het dekenale project van de Vastenactie 2020